Projekty finansowane z NCBiR

Projekty aktualnie realizowane BIOSTRATEG Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim EcoFruits) (2018-2021)   więcej…Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania  biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych bazujących na S-MCP” […]

Granty i projekty finansowane przez MNiSW/NCN

Wszystkie projekty NCN realizowane przez IUNG-PIB → link do bazy projektów finansowanych przez NCN Lista projektów NCN aktualnie realizowanych Projekt NCN nr 2018/31/B/ST10/00677, pt. „Właściwości spektroskopowe i chemiczne glebowej frakcji humin w odniesieniu do ich wzajemnych interakcji z pestycydami”. Kierownik projektu: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga. Okres realizacji: 2020-2022. Projekt NCN nr 2018/31/B/NZ9/01238 pt. „Aktywność biologiczna ekstraktów […]