Udany start projektu Carbon Farming CE

Malownicze miasto Bled w Słowenii było gospodarzem spotkania inauguracyjnego projektu Carbon Farming CE, które odbyło się 14 kwietnia 2023 roku. Przedstawiciele 11 partnerów konsorcjum pochodzący z dziewięciu krajów europejskich rozpoczęli prace nad realizacją tego ambitnego przedsięwzięcia w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE, przyjmując za cel swoich działań wprowadzenie rolnictwa węglowego na szybką ścieżkę rozwoju. Projekt jest wpierany przez środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1,8 mln Euro.

Czym właściwie jest rolnictwo węglowe? Dr Antoaneta G. Kuhar, lider projektu z Instytutu Rolnictwa Słowenii wyjaśnia: “Idea rolnictwa węglowego jest dość prosta: rośliny przychwytują dwutlenek węgla z atmosfery a rolnik dokłada wszelkich starań aby zatrzymać go w postaci węgla glebie, jednocześnie poprawiając produktywność i zdrowie gleby. W ten sposób rolnictwo węglowe przyczynia się nie tylko do ograniczania globalnego ocieplenia atmosfery, ale przyczynia się do odbudowy pierwotnych zasobów węgla w glebie utraconych w wyniku rolniczego wykorzystywania, a co za tym idzie – do zwiększonej odporności rolnictwa na zmianę klimatu, poprawę produktywności i bioróżnorodności gleb.”

Nie jest więc zaskoczeniem wysoka pozycja rolnictwa węglowego na na liście priorytetów polityki międzynarodowej. Inicjatywa Rolnictwa Węglowego została oficjalnie przedstawiona przez Komisję Europejską pod koniec 2021 roku. Koncepcja jest nowatorska, dlatego też wymaga opracowania i przetestowania odpowiednich technik, modeli biznesowych i regulacji prawnych. Właśnie w tym zakresie projekt Carbon Farming CE ma do odegrania znaczącą rolę.

W ramach projektu Carbon Farming CE, partnerzy wybiorą sześć różnych praktyk rolnictwa węglowego i pięć modeli biznesowych, które przetestują w wybranych gospodarstwach we wszystkich krajach partnerskich. W celu ułatwienia wdrażania i zwiększania skali zastosowania testowanych działań, opracowany zostanie Przewodnik po Technikach Rolnictwa Węglowego oraz Procedury w ramach Modeli Biznesowych Rolnictwa Węglowego i „mapy drogowe” ułatwiające monitorowanie sekwestracji węgla. Powstanie Środkowoeuropejski Klaster Rolnictwa Węglowego, który będzie wspierał przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych, wykorzystując w tym celu strategię i plan działania opracowane również w ramach projektu. Działania mające na celu budowanie potencjału, takie jak 3-dniowa szkoła zimowa czy seminaria międzynarodowe, będą stanowiły uzupełnienie portfolio rezultatów projektu. Pozwolą one na lepsze zrozumienie korzyści płynących z rolnictwa węglowego wśród różnych grup interesariuszy, szerszą akceptację praktyk rolnictwa węglowego i modeli biznesowych oraz nowoopracowanych modeli monitorowania sekwestracji węgla. Projekt przygotuje także decydentów politycznych do dialogu angażującego zainteresowane strony, w ramach wsparcia dla tego zagadnienia w ramach wdrażania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz śledzenia naszych działań w mediach społecznościowych: Facebook i Twitter.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content