Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Barcelona, Hiszpania

Cel wyjazdu: Uczestnictwo w V spotkaniu projektowym AgroFossilFree/ participation to the 5th AgroFossilFree project meeting

Termin wyjazdu: 30.01.2023 – 02.02.2023


V spotkanie projektowe AgroFossilFree odbyło się w Barcelonie 1 lutego 2023 r. i zgromadziło wszystkich partnerów projektu. Podczas spotkania omówiono wszystkie Pakiety Robocze (WP): liderzy WP podsumowali dotychczasową pracę oraz przedstawili zadania pozostałe do zrealizowania w ciągu ostatnich 8 miesięcy projektu. Wśród najważniejszych osiągnięć można wymienić: pomyślne uruchomienie Platformy AgEnergy, która jest stale zasilana treściami dotyczącymi FEFTS (Technologie i Strategie wolne od Paliw Kopalnych, ang: Fossil Energy Free Technologies and Strategies), przetłumaczonymi na języki wszystkich partnerów projektu, a także zrealizowanie regionalnych i międzynarodowych serii warsztatów, które dostarczyły istotnych informacji na temat aktualnego stanu i podejścia interesariuszy do wdrażania FEFTS w rolnictwie europejskim, ich potrzeb i problemów, które mogą być rozwiązane z pomocą innowacyjnych technologii. Zebrane opinie i spostrzeżenia będą kluczowym elementem w formułowaniu odpowiednich propozycji politycznych dla KE dotyczących przejścia na rolnictwo wolne od paliw kopalnych w Unii Europejskiej. Aby wykorzystać całą pracę wykonaną podczas regionalnych i międzynarodowych warsztatów, w czerwcu w Brukseli planowane jest spotkanie kooperacyjne typu „brokerage event”, które pozwoli zgromadzić interesariuszy z każdego kraju i umożliwi przeprowadzenie dyskusji w celu nawiązania przyszłej współpracy (w postaci projektów badawczych/ biznesowych, szkoleń, programów doradczych itp.). Finalnym zadaniem jest opracowanie zaleceń, między innymi, dotyczących interaktywnych i wielopodmiotowych procesów specyficznych dla FEFTS, wspieranie lepiej ukierunkowanego, wspólnego programu badawczego w zakresie badań opartych na innowacjach oraz nowych formatów finansowania wspierających dalsze badania nad FEFTS. W ramach projektu powstanie również kolejna pula streszczeń praktyk i krótkich filmów prezentujących wybrane FEFTS już stosowane w każdym z krajów partnerskich.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content