Kierownik

dr hab. Rafał Pudełko
tel. 81 4786 765
tel. kom. 516 203 544
e-mail: rpudelko@iung.pulawy.pl

Sekretariat: 

tel. 81 47 86 760

Profil badawczy Zakładu:

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotyczących rolnictwa, energetyki (w kontekście OZE) oraz ochrony przyrody,
 2. Budowa systemu informacji geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki,
 3. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy w zakresie biogospodarki,
 4. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatycznych systemów wspomagania decyzji dla wdrażania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej,
 5. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych,
 6. Opracowywanie deterministycznych i stochastycznych modeli procesów i zjawisk.

Oferta badań

 1. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej i teledetekcji. 
 2. Szacunki baz surowcowych i logistyka OZE. 
 3. Modelowanie matematyczne.

Aparatura badawcza

 1. Laboratorium GIS. 
 2. Bezzałogowe systemy latające wyposażone w kamery wielospektralne. 
 3. Analizator gazowy N2O, CH4, CO2 i H2O. 
 4. Sensory monitoringu stanu wegetacji.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu
dr Borek Robert81 4786 763
dr hab. Borzęcka Magdalena81 4786 761
prof. dr hab. Faber Antoni81 4786 767
mgr Gałczyńska Małgorzata81 4786 788
dr Jarosz Zuzanna81 4786 766
mgr Jędrejek Anna81 4786 899
mgr Jurga Piotr81 4786 797
mgr Kozak Małgorzata81 4786 769
dr hab. Kozyra Jerzy81 4786 764
mgr Król-Badziak Aleksandra81 4786 897
mgr Mocny Krystian81 4786 859
dr hab. Pudełko Rafał81 4786 765
mgr Staniak Robert81 4786 760
dr hab. Syp Alina, prof. IUNG-PIB81 4786 762
mgr Wydra Małgorzata81 4786 984
dr Żyłowska Katarzyna81 4786 768
mgr Żyłowski Tomasz81 4786 898
mgr inż. Zasada Anna81 4786 760

Przejdź do strony zakładu

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content