Zakład Biochemii i Jakości Plonów

WordPress Table Plugin

Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin

WordPress Table Plugin

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

WordPress Table Plugin

Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej

WordPress Table Plugin

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych

WordPress Table Plugin

Zakład Mikrobiologi Rolniczej

WordPress Table Plugin

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych

WordPress Table Plugin

Główne Laboratorium Analiz Chemicznych

WordPress Table Plugin

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

WordPress Table Plugin

Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

WordPress Table Plugin

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

WordPress Table Plugin

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content