Prezes Zarządu RZD Jastków Spółka z o.o.: mgr inż. Hanna Hołaj

Kontakt:
RZD Jastków
ul. Chmielowa 5, Panieńszczyzna
21-002 Jastków
tel.: 81 723 42 46, 503 153 939, fax: 81 7233711
email: RZD.Jastkow@iung.pulawy.pl

Zakład położony jest w gminie Jastków w województwie lubelskim, w północno-wschodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego stanowiącego subregion Wyżyny Lubelskiej, w pasie wyżyn południowopolskich, przez którą przepływają rzeki Ciemięga i Czechówka, będące dopływami Bystrzycy. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Jastkowa jest dobra o dość korzystnych warunkach klimatycznych. Pokrywa glebowa jest słabo zróżnicowana pod względem typologicznym. Przeważają lessy i utwory lessowate. Wśród użytków rolnych dominują grunty orne bardzo dobrej i dobrej jakości (klasy I, II i IIIa). 

Decyzją Dyrekcji IUNG w 2001 roku Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu w Jastkowie przekształcono (jako jedyny z terenowych zakładów o profilu rolniczym) w przedsiębiorstwo działające w innej formie organizacyjno-prawnej; powołano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzony Rolniczy Zakład Doświadczalny „JASTKÓW” Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem samodzielnym finansowo, prowadzi własne rozrachunki finansowo-księgowe i sporządza pojedynczy bilans (nie jest on częścią składową zbiorczego bilansu Instytutu). Spółka nie jest też dotowana przez Instytut. Z tytułu posiadania 100% udziałów Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Sp. z o.o. Instytut wypełnia prawa i obowiązki jedynego wspólnika wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

Przedsiębiorstwo rolne prowadzi produkcję roślinną w zakresie uprawy zbóż (pszenicę ozimą, pszenżyto ozime) oraz roślin przyprawowych i aromatycznych, które są wykorzystywane do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. W ostatnich latach dominującą uprawą w Spółce jest chmiel, a powierzchnia plantacji systematycznie wzrasta. Produkcja chmielu będzie certyfikowana i produkt będzie miał certyfikat integrowanej produkcji GLOBAL G.A.P. Spółka należy do największych producentów chmielu w Polsce. Bierze udział w Projekcie POIR dofinansowanym przez NCBiR „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin”, realizowanym przez Energy Composites Sp. z o.o., IUNG PIB oraz RZD JASTKÓW Sp. z o.o. W związku z utrzymującym się deficytem wody Spółka wybudowała głębinowe ujęcia wody i planuje utworzenie systemu instalacji nawadniania plantacji chmielu.

Działalnością przeważającą Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Spółka z o.o. stanowiącą specjalizację spółki, wynikającą z generowanych przychodów oraz wpisaną do KRS, jest działalność prowadzona pod kodem 01.28.Z – uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, bowiem tak klasyfikowana jest produkcja surowca chmielowego. 

Pieśń „Oj chmielu, chmielu” w wykonaniu zespołu Kokoszyczanki. Zdjęcia kręcono w RZD „Jastków” sp. z o.o.

Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content