Adres

ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław

Kierownik: 

prof. dr hab. Mariusz Kucharski 
tel. 71 363 87 07 w. 105
tel. kom. 516 203 525
e-mail: m.kucharski@iung.wroclaw.pl

Sekretariat: 

tel. 71 336 26 58             

Profil badawczy Zakładu:

 1. Badania nad ekologią chwastów oraz stopniem występowania zagrożenia nimi upraw polowych;
 2. Doskonalenie metod zwalczania chwastów i oceny herbicydów;
 3. Badania nad przemianami herbicydów w roślinach uprawnych oraz środowisku glebowym i wodnym;
 4. Opracowywanie energooszczędnych systemów uprawy roli i nawożenia oraz badanie ich wpływu na środowisko glebowe i rośliny;
 5. Badania potrzeb nawożenia mikroelementami z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska;
 6. Opracowywanie metod utrzymywania zdolności produkcyjnej gleb wyłączonych czasowo z użytkowania rolniczego;
 7. Prowadzenie doświadczeń polowych, głównie w zakresie technik uprawy roli i nawożenia, oceny pestycydów oraz zagospodarowania ugorów i odłogów dla innych zakładów naukowych Instytutu i na zlecenia zewnętrzne;
 8. Prowadzenie doświadczeń szklarniowych oraz badań modelowych związanych z oceną skuteczności środków ochrony roślin oraz oceną wpływu czynników środowiska na skuteczność tych środków;
 9. Zapewnienie technicznej obsługi mikropoletek i hali wegetacyjnej.

Oferta badawcza

 1. W Zakładzie działa system jakości, wymagany przez Ustawę o Ochronie Roślin, oparty na Zasadach Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice). Placówka realizuje badania na podstawie posiadanego „Upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin z grupy herbicydów, fungicydów, regulatorów wzrostu i adiuwantów”, wydanego przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 2. Prowadzone są badania skuteczności środków ochrony roślin i ocena ich oddziaływania na środowisko – badania w warunkach kontrolowanych (szklarnie, komory klimatyczne), badanie pozostałości, dynamika rozkładu i przemieszczanie środków ochrony roślin w profilu glebowym. 
 3. Organizacja praktyk i staży (zawodowe i naukowe). 
 4. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń – jednostka posiada odpowiednie sale i powierzchnie, sprzęt audiowizualny i praktykę w organizacji.

Aparatura badawcza

 1. Sprzęt umożliwiający wykonywanie badań naukowych i ekspertyz: chromatografy GC/EC/MS, HPLC/UV, ASA, LAI, spektrofotometr fluorescencyjny. 
 2. Laboratoria, komory klimatyczne, komora deszczowania, lizymetry i próbniki rdzeni glebowych do specjalistycznych badań biologicznych i modelowych oraz atestowany sprzęt do aplikacji środków ochrony roślin (badania polowe i laboratoryjne).

Dane kontaktowe

PracownikTelefon
Arnikowska Teresa71 363 87 07 w. 139
mgr Badowski Marek71 363 87 07 w. 117
mgr Bortniak Marcin71 363 87 07 w. 123
Burghardt Bogusława71 363 87 07 w. 139
mgr Dłużniewska Bogumiła71 363 87 07 w. 100
Prof. dr hab. Domaradzki Krzysztof71 363 87 07 w. 106
dr Dziągwa-Becker Magdalena71 363 87 07 w. 126
mgr Horiszna Magdalena71 318 15 78, 71 318 15 40
Jaworski Zbigniew71 363 87 07 w. 100
Kaczmarek Anna71 363 87 07 w. 140
mgr Kaczmarek Dorota71 363 87 07 w. 129
dr Kieloch Renata71 363 87 07 w. 118
prof. dr hab. Korzeniowska Jolanta71 363 87 07 w. 112
prof. dr hab. Kucharski Mariusz71 363 87 07 w. 105
dr Marczewska-Kolasa Katarzyna71 363 87 07 w. 115
Rynarzewski Leszek71 363 87 07 w. 100
dr Sekutowski Tomasz71 363 87 07 w. 124
dr Sienkiewicz-Cholewa Urszula71 363 87 07 w. 122
mgr Snopczyński Tomasz71 363 87 07 w. 123
Prof. dr hab. Stanisławska-Glubiak Ewa71 363 87 07 w. 114
mgr Sumisławska Jolanta71 363 87 07 w. 127
Wadowski Piotr71 363 87 07 w. 100
Wiącek Władysław71 363 87 07 w. 100
mgr Widła Piotr71 318 15 78, 71 318 15 40
Wieczorek Elżbieta71 318 15 78, 71 318 15 40
mgr Wypych Joanna71 363 87 07 w. 126
mgr Zajączkowska Aleksandra71 363 87 07 w. 128

Przejdź na stronę zakładu