Adres

ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław

Kierownik: 

prof. dr hab. Mariusz Kucharski 
tel. 814 786 888
tel. kom. 516 203 525
e-mail: m.kucharski@iung.wroclaw.pl

Sekretariat: 

tel. 814 786 858

Profil badawczy Zakładu:

 1. Badania nad ekologią chwastów oraz stopniem występowania zagrożenia nimi upraw polowych;
 2. Doskonalenie metod zwalczania chwastów i oceny herbicydów;
 3. Badania nad przemianami herbicydów w roślinach uprawnych oraz środowisku glebowym i wodnym;
 4. Opracowywanie energooszczędnych systemów uprawy roli i nawożenia oraz badanie ich wpływu na środowisko glebowe i rośliny;
 5. Badania potrzeb nawożenia mikroelementami z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska;
 6. Opracowywanie metod utrzymywania zdolności produkcyjnej gleb wyłączonych czasowo z użytkowania rolniczego;
 7. Prowadzenie doświadczeń polowych, głównie w zakresie technik uprawy roli i nawożenia, oceny pestycydów oraz zagospodarowania ugorów i odłogów dla innych zakładów naukowych Instytutu i na zlecenia zewnętrzne;
 8. Prowadzenie doświadczeń szklarniowych oraz badań modelowych związanych z oceną skuteczności środków ochrony roślin oraz oceną wpływu czynników środowiska na skuteczność tych środków;
 9. Zapewnienie technicznej obsługi mikropoletek i hali wegetacyjnej.

Oferta badawcza

 1. W Zakładzie działa system jakości, wymagany przez Ustawę o Ochronie Roślin, oparty na Zasadach Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice). Placówka realizuje badania na podstawie posiadanego „Upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin z grupy herbicydów, fungicydów, regulatorów wzrostu i adiuwantów”, wydanego przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 2. Prowadzone są badania skuteczności środków ochrony roślin i ocena ich oddziaływania na środowisko – badania w warunkach kontrolowanych (szklarnie, komory klimatyczne), badanie pozostałości, dynamika rozkładu i przemieszczanie środków ochrony roślin w profilu glebowym. 
 3. Organizacja praktyk i staży (zawodowe i naukowe). 
 4. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń – jednostka posiada odpowiednie sale i powierzchnie, sprzęt audiowizualny i praktykę w organizacji.

Aparatura badawcza

 1. Sprzęt umożliwiający wykonywanie badań naukowych i ekspertyz: chromatografy GC/EC/MS, HPLC/UV, ASA, LAI, spektrofotometr fluorescencyjny. 
 2. Laboratoria, komory klimatyczne, komora deszczowania, lizymetry i próbniki rdzeni glebowych do specjalistycznych badań biologicznych i modelowych oraz atestowany sprzęt do aplikacji środków ochrony roślin (badania polowe i laboratoryjne).

Dane kontaktowe

PracownikTelefon
Arnikowska Teresa814 786 938
mgr Badowski Marek814 786 965
mgr Bortniak Marcin814 786 945
Burghardt Bogusława814 786 938
mgr Dłużniewska Bogumiła814 786 856
prof. dr hab. Domaradzki Krzysztof814 786 873
dr Dziągwa-Becker Magdalena814 786 964
prof. dr hab. Stanisławska-Glubiak Ewa814 786 892
mgr Horiszna Magdalena
Jaworski Zbigniew814 786 961
Kaczmarek Anna814 786 966
mgr Kaczmarek Dorota814 786 869
dr Kieloch Renata814 786 903
prof. dr hab. Korzeniowska Jolanta814 786 894
prof. dr hab. Kucharski Mariusz814 786 888
dr Marczewska-Kolasa Katarzyna814 786 895
dr Sienkiewicz-Cholewa Urszula814 786 957
mgr Snopczyński Tomasz814 786 945
mgr Sumisławska Jolanta814 786 963
Wadowski Piotr814 786 961
Wiącek Władysław814 786 961
mgr Zajączkowska Aleksandra814 786 967

Przejdź na stronę zakładu

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content