1. Granty i projekty finansowane przez MEiN/NCN
  2. Projekty finansowane z NCBiR
  3. HORYZONT 2020
  4. Program Ramowy UE
  5. Projekty unijne
  6. Projekty POIR
  7. Współpraca międzynarodowa
  8. Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego z dotacji MRiRW
  9. Informacja o badaniach na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
  10. Projekty realizowane w ramach działania WSPÓŁPRACA
  11. Program „Inkubator Innowacyjności 4.0”
NCBiRHorizon 2020

Linki do stron internetowych wybranych projektów:

 BIO EAST SUP 

Aktualności dotyczące projektów