1. Granty i projekty finansowane przez MEiN/NCN
 2. Projekty finansowane z NCBiR
 3. HORYZONT 2020
 4. Program Ramowy UE
 5. Projekty unijne
 6. Projekty POIR
 7. Współpraca międzynarodowa
 8. Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego z dotacji MRiRW
 9. Informacja o badaniach na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
 10. Projekty realizowane w ramach działania WSPÓŁPRACA
 11. Program „Inkubator Innowacyjności 4.0”
 12. HORYZONT EUROPA
 13. Premie na Horyzoncie 2
 14. Interreg Europa Środkowa
 15. Przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”
NCBiRHorizon 2020

Linki do stron internetowych wybranych projektów:

 BIO EAST SUP 

Aktualności dotyczące projektów