P o s t ę p o w a n i e a w a n s o w e
Postępowania o nadanie tytułu profesora
dr hab. Jolanta Korzeniowska

dr hab. Mariusz Matyka

dr hab. Anna Podleśna

dr hab. Mariola Staniak

dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak

Postępowanie habilitacyjne:
Magdalena Borzęcka

Alina Syp

Anna Kocira

Rafał Wawer

Elżbieta Wołejko

Postępowanie doktorskie:

mgr Agata Witorożec

Karolina Furtak

Radosław Dąbrowicz

Jarosław Grządziel

Dariusz Jędrejek

Aleksandra Ukalska-Jaruga

Małgorzata Holka

Bogusław Włodarczyk

Adam Kleofas Berbeć

Damian Wach

Paweł Radzikowski

Marcin Dobosz

Bartosz Narolski

Marta Wyzińska

Tomasz Miturski

Magdalena Dziągwa-Becker