Rolnicze Zakłady Doświadczalne (RZD)

Aktualności z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych

Cykliczne informacje o pracach polowych i stanie upraw przygotowywane przez Dyrektorów Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB i dr. Mariusza Zarychtę.

 • Informacja o stanie upraw za miesiąc czerwiec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Warunki pogodowe w miesiącu czerwcu były sprzyjające uprawie wszystkich gatunków roślin. Występujące ostatnio w całym kraju opady deszczu oraz wysokie temperatury, a szczególnie ciepłe noce znacząco poprawiły stan zasiewów. Miesiąc czerwiec we wszystkich gospodarstwach RZD był czasem intensywnie wykorzystywanym na nawożenie pogłówne, dokarmianie dolistne i ochronę roślin. Ponadto poczyniono również […]
 • Wizyta studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w RZD IUNG-PIB Werbkowice
  W ramach współpracy między Instytutem Badawczym w Puławach a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, 21 czerwca 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach gościł na zajęciach naukowo-dydaktycznych studentów wraz z opiekunem praktyk dr inż. Marzeną Tomaszewską.
 • Informacja o stanie upraw za miesiąc maj z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Warunki pogodowe w miesiącu maju bieżącego roku były zróżnicowane i umiarkowane w kontekście prowadzenia produkcji rolniczej. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. W bieżącym roku okres wegetacji wszystkich roślin jest opóźniony o co najmniej dwa tygodnie. Miesiąc maj we wszystkich gospodarstwach RZD był czasem […]
 • Wizyta słuchaczy studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
  W dniu 29.05.2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach odwiedzili uczniowie studiów podyplomowych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Celem wizyty było zapoznanie studentów z pracą w gospodarstwie zajmującym się hodowlą i chowem bydła mlecznego.
 • Wizyta edukacyjna studentów z Państwowej Wyższej Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  26 maja 2021 r. miała miejsce wizyta edukacyjna studentów, pod opieką dr. Daniela Rogozińskiego z Zakładu Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Celem wizyty było podniesienie kompetencji studentów, którzy podjęli naukę na kierunku rolnictwo. W programie znalazło się m.in. przedstawienie obiektów doświadczalnych i infrastruktury znajdujących się w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie.
 • Informacja o stanie upraw za miesiąc kwiecień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Warunki pogodowe w kwietniu bieżącego roku były zróżnicowane i niezbyt sprzyjające dla rolnictwa. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. Natomiast występujące przymrozki i utrzymujące się niskie temperatury ograniczały rozwój oraz wzrost roślin, a szczególnie ich siewek. Ponadto tak niesprzyjające warunki nie pozwalały na prowadzenie […]
 • Informacja o stanie upraw za miesiąc marzec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Miesiące marzec był okresem o dużym zaawansowaniu prac agrotechnicznych w produkcji roślinnej. Postęp prac polowych był związany z położeniem geograficznym poszczególnych Zakładów oraz ich warunkami środowiskowymi. Natomiast w większości RZD ten czas był efektywnie wykorzystywany na nawożenie ozimin i wysiew roślin jarych.
 • Informacja za miesiąc styczeń i luty z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Miesiące styczeń i luty są okresem o minimalnym obciążeniu pod względem wykonywanych prac polowych w produkcji roślinnej. Natomiast w większości RZD ten czas jest efektywnie wykorzystywany na bieżące prace i przygotowania do nowego sezonu wiosennego. W gospodarstwach czas zimy jest przeznaczony głównie na prace konserwatorskie i remontowe. W tym okresie dokonuje się zakupu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, sprzedaży zboża oraz przygotowania materiału siewnego. Okres zimy to także czas przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych.
 • Informacja za miesiąc listopad i grudzień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  W miesiącu listopadzie zakończono zbiory plonów upraw późno schodzących z pola takich jak kukurydza i buraki cukrowe oraz zbiór owoców w sadach. Ponadto przeprowadzono zabiegi agrotechniczne związane z uprawą oraz siewem zbóż ozimych po przedplonach późno schodzących z pola. Miesiąc grudzień był czasem przeznaczonym głównie na prace konserwatorskie i remontowe maszyn oraz przygotowaniem do nowego sezonu wiosennego.