Rolnicze Zakłady Doświadczalne (RZD)

Aktualności z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych

Cykliczne informacje o pracach polowych i stanie upraw przygotowywane przez Dyrektorów Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB i dr. Mariusza Zarychtę.

 • Informacja o stanie upraw za miesiąc kwiecień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Warunki pogodowe w kwietniu bieżącego roku były zróżnicowane i niezbyt sprzyjające dla rolnictwa. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. Natomiast występujące przymrozki i utrzymujące się niskie temperatury ograniczały rozwój oraz wzrost roślin, a szczególnie ich siewek. Ponadto tak niesprzyjające warunki nie pozwalały na prowadzenie […]
 • Informacja o stanie upraw za miesiąc marzec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Miesiące marzec był okresem o dużym zaawansowaniu prac agrotechnicznych w produkcji roślinnej. Postęp prac polowych był związany z położeniem geograficznym poszczególnych Zakładów oraz ich warunkami środowiskowymi. Natomiast w większości RZD ten czas był efektywnie wykorzystywany na nawożenie ozimin i wysiew roślin jarych.
 • Informacja za miesiąc styczeń i luty z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  Miesiące styczeń i luty są okresem o minimalnym obciążeniu pod względem wykonywanych prac polowych w produkcji roślinnej. Natomiast w większości RZD ten czas jest efektywnie wykorzystywany na bieżące prace i przygotowania do nowego sezonu wiosennego. W gospodarstwach czas zimy jest przeznaczony głównie na prace konserwatorskie i remontowe. W tym okresie dokonuje się zakupu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, sprzedaży zboża oraz przygotowania materiału siewnego. Okres zimy to także czas przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych.
 • Informacja za miesiąc listopad i grudzień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB
  W miesiącu listopadzie zakończono zbiory plonów upraw późno schodzących z pola takich jak kukurydza i buraki cukrowe oraz zbiór owoców w sadach. Ponadto przeprowadzono zabiegi agrotechniczne związane z uprawą oraz siewem zbóż ozimych po przedplonach późno schodzących z pola. Miesiąc grudzień był czasem przeznaczonym głównie na prace konserwatorskie i remontowe maszyn oraz przygotowaniem do nowego sezonu wiosennego.