Rolnicze Zakłady Doświadczalne (RZD)

A. Harasim, M. Matyka: „Informator o Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB”, Puławy 2017 r.
Pobierz

Aktualności z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych

Cykliczne informacje o pracach polowych i stanie upraw przygotowywane przez Dyrektorów Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB i dr. inż. Bogusława Podolskiego.