Wykaz zadań finansowanych w roku 2021
w ramach dotacji z budżetu państwa

Lista zadań realizowanych przez IUNG-PIB w ramach dotacji celowej MRiRW

Publikacje przygotowane w ramach DC 2021

Aktualności dotyczące zadań dotacji celowej