Dyrektor RZD „Błonie-Topola”: mgr Michał Wardziński

Kontakt:
RZD Błonie-Topola
Błonie 138, 99-100 Łęczyca
tel./fax: 24 722 31 01 lub 24 722 31 02
e-mail: RZD.Blonie@iung.pulawy.pl

Zakład w Błoniu-Topoli jest jedną z najstarszych jednostek doświadczalnych w Polsce. Położony jest w gminie Łęczyca (woj. łódzkie), pomiędzy miejscowościami Błonie i Topola Królewska. Grunty zakładu znajdują się na pograniczu Kotliny Kolskiej, Równiny Kutnowskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej. Od strony południowej graniczą z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, w której (w najniższej części) znajdują się koryta rzek Neru (na zachód) i Bzury (na wschód) oraz tereny podmokłe z dominacją gleb torfowych.

Rzeźba terenu jest na ogół płaska. Pola uprawne o konfiguracji lekko falistej z nachyleniem w kierunku niżej położonych gleb torfowych, częściowo zajętych pod łąki. Pokrywę glebową gruntów ornych tworzą gleby brunatne właściwe i wyługowane, czarne ziemie zdegradowane i gleby bielicowe, a w przypadku łąk głównie gleby torfowe i częściowo murszowate. Jakość gruntów ornych wysoka, głównie kompleksy pszenne (1 i 2), w przewadze (91%) klasy II i IIIa, natomiast trwałe użytki zielone są średniej jakości (kl. III). 

Klimat dla obszaru, na którym znajduje się zakład, ma cechy pośrednie między klimatem morskim Europy Zachodniej a klimatem lądowym Europy Wschodniej ze znaczną zmiennością i różnorodnością typów pogody. Badania wskazują, że RZD Błonie-Topola prowadzi działalność w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością susz i zdecydowanie ujemnym bilansem wodnym w okresie wegetacji roślin. W związku z utrzymującym się deficytem wody zakład planuje budowę systemu nawadniania. Ponadto dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli zredukować koszty energii elektrycznej. Poprawi to obciążający dotychczas znacznymi kosztami wynik finansowy.

RZD Błonie-Topola jest gospodarstwem bezinwentarzowym, 2-kierunkowym. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne (72%), a jej dopełnieniem są łąki trwałe. Aktualnie w strukturze zasiewów na gruntach ornych dominują zboża, głównie pszenica ozima (ok. 60%). Ponadto uprawiany jest burak cukrowy (ok. 30%) i kukurydza na ziarno. Nawożenie mineralne kształtuje się na poziomie około 260 kg NPK∙ha-1, a plony ziarna pszenicy ozimej 6,2 t∙ha-1, natomiast plony korzeni buraka cukrowego ‒ 62 t∙ha-1. W ostatnim latach udział zbóż w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 44%, a buraka cukrowego 40%.

W zakładzie od wielu lat prowadzone są badania organizacyjno-ekonomiczne obejmujące wszystkie pola uprawne z wykorzystaniem kart technologicznych produkcji roślinnej oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (4 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych).

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content