Kierownik

mgr Andrzej Krakowiak 
tel. 81 4786 905
tel. kom. 516 203 531
e-mail: ak@iung.pulawy.pl 

Sekretariat:

tel. 81 47 86 909
Fax: 81 4786 900

Ośrodek Sieci Komputerowej jest operatorem Miejskiej Sieci Komputerowej PulMAN. Na bazie tych sieci PulMAN świadczy usługi dostępu do sieci Internet i transmisji danych. Sieć PulMAN łączy instytuty naukowe, szkoły, jednostki administracji oraz inne instytucje zlokalizowane na obszarze Puław, zapewniając im dostęp do usług sieciowych, Internetu oraz transmisji danych w zamkniętych sieciach korporacyjnych. Jednostkom badawczym sieć PulMAN zapewnia dostęp do Polskiego Internetu Optycznego PIONIER oraz Europejskiej Sieci Naukowej GEANT jak również do usług realizowanych w tej sieci dla europejskiego środowiska naukowego. Dostęp do Internetu oraz łączność z siecią GEANT są realizowane za pośrednictwem sieci PIONIER.

Zakres działalności ośrodka:

  1. planowanie rozwoju, nadzorowanie funkcjonowania i współpracy z użytkownikami sieci;
  2. obsługa lokalnej sieci komputerowej IUNG – PIB;
  3. obsługa połączeń pomiędzy jednostkami naukowymi wchodzącymi w skład użytkowników OSK PULMAN;
  4. rozwój usług internetowych oraz ich sprzedaż podmiotom komercyjnym i osobom prywatnym;
  5. obsługa i rozwój programów i systemów komputerowych wspomagających pracę Instytutu.;
  6. prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością GUS.

Sieć PulMAN działa w technologii 10 Gigabit Ethernet w oparciu o należące do PulMAN włókna światłowodowe, co zapewnia użytkownikom sieci praktycznie nieograniczone możliwości transmisyjne. Ważnym obszarem działań MSK PulMAN jest projektowanie i wdrażanie nowych usług dla społeczeństwa. Zaawansowana infrastruktura informatyczna umożliwia podejmowanie nowych wyzwań i realizację usług opartych na technologiach internetowych. Usługi te są realizowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów celowych ze środków krajowych
i zagranicznych we współpracy z podmiotami publicznymi. Ważnym aspektem tych projektów jest praktyczne wdrożenie uzyskanych wyników w postaci w pełni funkcjonalnych usług w instytucjach współpracujących z MSK PulMAN w ich tworzeniu. W ramach projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych” (www.platon.pionier.net.pl) oferowane są:

  1. Usługa Wideokonferencji – umożliwiająca realizowanie łączności audiowizualnej pomiędzy wszystkimi sieciami MAN i centrami KDM tworzącymi sieć PIONIER;
  2. Usługa Eduroam – prostego i bezpiecznego roamingu osób związanych ze środowiskiem naukowym;
  3. Usługi kampusowe – zbudowane o nowoczesną infrastrukturę obliczeniowo-usługową;
  4. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD – zapewniające możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. 

Nowoczesne centrum zasobowe OSK PulMAN spełnia określone wymogi bezpieczeństwa w zakresie zasilania chronionego, redundantnej klimatyzacji oraz monitorowanego dostępu fizycznego. Umieszczone w nim urządzenia gwarantują od wielu lat funkcjonowanie krajowej sieci optycznej PIONIER, sieci miejskiej PulMAN oraz łącz z innymi operatorami telekomunikacyjnymi. Ośrodek to punkt centralny wszystkich udostępnianych usług: obliczeniowych, archiwizacji, kolokacji i hostingu, jak również telewizji interaktywnej.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Korpysa Mariusz81 4786 907
Krakowiak Andrzej81 4786 905
Rodzoś Zbigniew81 4786 908
Sekuła Jolanta81 4786 909
Stępkowski Tomasz81 4786 906