Zakończone postępowania habilitacyjneDr inż. Agnieszka Klimkowicz-Pawlas

Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie wskaźników chemicznych, ekotoksykologicznych i ekologicznych w ocenie funkcji gleb na terenach użytkowanych rolniczo poddanych wysokiej antropopresji”

Dokumenty (PDF):


Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2023 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Dr n. rol. Jan Jadczyszyn (Uchwała nr 52/2023)


Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach na posiedzeniu w dniu 21 marca 2022 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Dr n. rol. Agnieszka Rutkowska (Uchwała nr 7/2022)


Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2021 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Dr n. rol. Jerzy Żuchowski (Uchwała nr 37/2021)


Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Dr n. rol. Iwona Kowalska (Uchwała nr 15/2021)


Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach na posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Dr n. rol. Anna Trojak-Goluch (Uchwała nr 12/2021 )


Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność biogospodarka

Dr n. rol. Magdalena Borzęcka (Uchwała nr 99/2019 )


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, specjalności gleboznawstwo i fizyka gleb 

Dr n. rol. Guillaume Debaene (Uchwała nr 98/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 

Dr n. rol. Dorota Pikuła (Uchwała nr 96/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 

Dr n. rol. Jarosław Stalenga (Uchwała nr 95/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 

Dr n. rol. Krzysztof Jończyk (Uchwała nr 97/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska , specjalność – zarządzanie środowiskiem rolniczym

Dr n. rol. Alina Teresa Syp (Uchwała nr 2/2016)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 4 października 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

Dr n. rol. Maciej Jerzy Balawejder (Uchwała nr 7/2016)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 

Dr n. rol. Eliza Gaweł (Uchwała nr 6/2018)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

Dr n. rol. Anna Gałązka (Uchwała nr 37/2018)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 

Dr n. rol. Anna Kocira (Uchwała nr 53/2018)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

Dr n. rol. Grzegorz Siebielec (Uchwała nr 4/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

Dr n. rol. Rafał Wawer (Uchwała nr 5/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

Dr n. rol. Elżbieta Wołejko (Uchwała nr 6/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia 

Dr n. rol. Anna Gajda (Uchwała nr 1/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

Dr n. rol. Bożena Smreczak (Uchwała nr 2/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, specjalność – ekonomia i organizacja rolnictwa 

Dr n. rol. Jerzy Kopiński (Uchwała nr 1/2016)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, specjalność – ekonomia rolnictwa 

Dr n. rol. Zofia Kołoszko – Chomentowska (Uchwała nr 10/2014)


Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content