Kierownik: 

dr hab. Alicja Sułek
tel. 81 4786 819
tel. kom. 516 203 552,
e-mail: sulek@iung.pulawy.pl

Sekretariat

tel. 81 4786 810    

Profil badawczy Zakładu:

 1. Badania nad wzrostem, rozwojem, biologią plonowania nowych odmian zbóż w różnych warunkach siedliska i agrotechniki;
 2. Opracowanie i doskonalenie technologii produkcji roślin zbożowych;
 3. Badania nad wartością technologiczną ziarna zbóż na cele konsumpcyjne, paszowe i przemysłowe oraz bezpieczeństwem zdrowotnym surowca;
 4. Badania  nad  wpływem stresów biotycznych i abiotycznych na produkcyjność roślin zbożowych;
 5. Badania nad efektywnością wykorzystania azotu;
 6. Opracowanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych na produkcyjność zbóż;
 7. Opracowanie niekonwencjonalnych metod zwalczania agrofagów w zasiewach zbóż i gryki;
 8. Ocena przydatności nowych środków ochrony roślin w technologiach produkcji zbóż;
 9. Prowadzenie doświadczeń wazonowych i mikropoletkowych;
 10. Utrzymywanie w sprawności technicznej hali wegetacyjnej;

Oferta

 1. Akredytacja na prowadzenie badań w zakresie stosowania: herbicydów, fungicydów, insektycydów, retardantów, zapraw nasiennych. 
 2. Ocena jakości ziarna: gęstość ziarna w stanie zsypnym, MTZ, wyciąg mąki, wilgotność, ilość i jakość glutenu, wskaźnik sedymentacji, liczba opadania, ocena jakości i ilości mikotoksyn w ziarnie zbóż. 
 3. Ocena farinograficzna mąki: wodochłonność mąki, czas rozwoju ciasta, czas stałości ciasta, liczba jakości. 
 4. Odbywanie praktyk studenckich i stażów naukowych.

Aparatura badawcza

 1. Hydro (N-Tester). 
 2. LAI 2000 Plant Canopy Analizer. 
 3. Urządzenia do oznaczeń parametrów wartości technologicznej zbóż: Fartorius MA 35, Glutomatic, Falling number 1500, Farinograph – Brabender, czytnik mikropłytkowy firmy Veratox do ilościowego i jakościowego oznaczenia mikotoksyn na podstawie testów ELISA, 
 4. Młyn laboratoryjny: Perten 3010, Sedimat Junior.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu
mgr Aleksandrowicz Edyta 81 4786 816
dr hab. Grabiński Jerzy, prof. IUNG-PIB 81 4786 811
dr hab. Leszczyńska Danuta, prof. IUNG-PIB 81 4786 815
mgr Maj Marlena 81 4786 810
dr Nieróbca Piotr 81 4786 825
Pisula Karol 81 4786 812
prof. dr hab. Podolska Grażyna 81 4786 817
Podolska Monika 81 4786 812
lic. Próchniak Tomasz 81 4786 812
mgr Różewicz Marcin 81 4786 818
dr hab. Sułek Alicja 81 4786 819
Szczęch Monika 81 4786 812, 826
dr Wyzińska Marta 81 4786 814

Przejdź do strony zakładu

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content