Dyrektor RZD Werbkowice: dr inż. Piotr Kozera

Kontakt:
RZD Werbkowice
ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice
tel.: 84 657 23 40
e-mail: RZD.Werbkowice@iung.pulawy.pl

Zakład położony jest w gminie Werbkowice (woj. lubelskie), w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Rzeźba terenu falista, część pól uprawnych na stokach o kształcie wypukłym. W skład zakładu wchodzą dwa obiekty – Werbkowice i Kotorów. Użytki rolne cechują się dużym udziałem trwałych użytków zielonych (ok. 50% powierzchni), położonych w dolinie rzeki Huczwy. Występuje duża zmienność pokrywy glebowej; na gruntach ornych dominują czarnoziemy (zdegradowane i deluwialne) oraz gleby brunatne, a w siedliskach łąkowych – gleby torfowe i murszowate. W przypadku gruntów ornych przeważają kompleksy pszenne bardzo dobre i dobre (kl. I-IIIb), zaś użytki zielone są głównie średniej i słabej jakości (kl. IV-V). Warunki agroklimatyczne w okresie wegetacji roślin są zbliżone do optymalnych z okresami posusznymi. 

Werbkowice są zakładem o dużym stopniu specjalizacji w zakresie chowu bydła mlecznego. Udział produkcji zwierzęcej (mleko i żywiec) w wartości towarowej produkcji brutto w ostatnich latach wynosił średnio 85%. Pomieszczenia inwentarskie spełniają normy UE dotyczące dobrostanu zwierząt. Produkcja mleka przekracza 9 tys. l rocznie od krowy. Dodatkowo na małą skalę prowadzone są chów koni i hodowla owiec. Na gruntach ornych uprawia się rośliny towarowe – pszenice (ozimą i jarą) i buraka cukrowego, a także jako uzupełnienie bazy paszowej dla bydła ‒ kukurydzę na kiszonkę i mieszankę motylkowato-trawiastą. Udział zbóż w strukturze zasiewów wynosi około 35%, plony ziarna pszenicy osiągają poziom ok. 7 t∙ha-1, a plony korzeni buraka cukrowego 61 t∙ha-1. Poziom nawożenia mineralnego niski (ok. 105 kg NPK∙ha-1 UR), głównie z powodu dość obfitego nawożenia pól uprawnych obornikiem i gnojowicą pochodzącymi z własnej produkcji zwierzęcej.

Oprócz doświadczalnictwa polowego ważnym elementem są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (burak cukrowy, pszenica ozima) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej zakładu. Realizowane są także prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (5 wdrożeń praktyk niskoemisyjny). 

Ponadto zakład współpracuje z ośrodkami naukowo-edukacyjnymi oraz izbami rolniczymi i sąsiadującymi producentami rolnymi.

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content