Kierownik: 

prof. dr hab. Anna Podleśna
tel. 81 4786  831
e-mail: ap@iung.pulawy.pl

Sekretariat: 

Alicja Filipek
Agnieszka Gawda-Trocha
tel. 81 4786 830
email: nawozenie@iung.pulawy.pl

Oferta

 1. Badania i ocena rolniczej przydatności nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
 2. Kwalifikacja nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej.
 3. Ocena przydatności osadów ściekowych i innych odpadów do rolniczego wykorzystania oraz określenie ich dawek na UR.
 4. Kwalifikacja naturalnych środków do produkcji ekologicznej.

Badania i opiniowanie nawozów

Aparatura badawcza

 1. Aparat do pomiaru wymiany gazowej roślin i gleby LI-6400.
 2. Aparat do badania fluorescencji chlorofilu Handy PEA.
 3. Pirometr na podczerwień do pomiaru temperatury liści FLUKE 572.
 4. Kamera wielospektralna ADC TetraCAM.
 5. Aparaty do pomiaru NDVI (GreenSeeker RT200, SpectroSense2 Skye).
 6. Aparat do pomiaru indeksu powierzchni liści LAI-2000.
 7. Aparat do pomiaru indeksu zieloności liścia Hydro-N-Tester.·        
 8. Młynek hydrometryczny do pomiaru przepływu wód powierzchniowych.

Profil badawczy Zakładu:

 1. Badania nad fizjologią żywienia roślin;
 2. Doskonalenie testów odżywienia roślin;
 3. Doskonalenie glebowych testów potrzeb nawożenia;
 4. Opracowywanie zaleceń nawozowych;
 5. Doskonalenie systemów doradztwa nawozowego;
 6. Ocena żyzności gleb w kraju;
 7. Ocena jakości płytkich wód gruntowych;
 8. Sporządzanie bilansów składników pokarmowych w skali pola, gospodarstwa, regionu i kraju;
 9. Opiniowanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 10. Badania odpadów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie;
 11. Współpraca ze Stacjami Chemiczno-Rolniczymi.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu
Ciotucha Olga81 4786 843
Filipek Alicja81 4786 830
Gawda –Trocha Agnieszka81 4786 830
dr Jadczyszyn Tamara81 4786 832
mgr Jurga Beata81 4786 839
dr Ochal Piotr81 4786 842
prof. dr hab. Pecio Alicja81 4786 834
Piaseczny Jerzy81 4786 843, 844
dr hab. Pikuła Dorota81 4786 837
prof. dr hab. Podleśna Anna81 4786 831, 835
dr hab. Rutkowska Agnieszka81 4786 840
mgr Samcik Monika81 4786 843, 844
dr Skowron Piotr81 4786 835
Świech Jarosław81 4786 843
dr Wach Damian81 4786 836
dr Winiarski Ryszard81 4786 842
Skip to content