Logotyp Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) to znak graficzny z opisem w języku polskim lub angielskim – wersja podstawowa, lub sam znak graficzny – wersja uproszczona. Logotyp Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego jest własnością instytutu i jest prawnie chroniony. W celu ochrony przed niewłaściwym użyciem logotyp został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jako znak towarowy.

Logotyp każdorazowo udostępniany jest w postaci zapisu elektronicznego. W przypadku zgody na stosowanie logotypu należy przestrzegać wszystkich norm i zasad jego stosowania.

W sprawie udostępnienia logotypu prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB, tel. 81 478 67 30.

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content