Dane kontaktowe

Adres email: sekretariat@iung.pulawy.pl

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
Białek Agata 81 4786 700, 800

Zakres działalności

  1. prowadzi obsługę biurową Dyrektora oraz jego Zastępców;
  2. gromadzi dokumentację niezbędną do bieżącego zarządzania Instytutem, przyjmuje i ewidencjonuje korespondencję Dyrektora oraz jego Zastępców;
  3. nadzoruje obieg dokumentów i korespondencji Dyrektora oraz jego Zastępców;
  4. przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem ePUAP;
  5. prowadzi książki kontroli zewnętrznych;
  6. przechowuje i prowadzi rejestr dokumentów związanych z zarządzaniern Instytutem, w szczególności: zarządzenia Dyrektora, pełnomocnictwa.
Skip to content