DYREKTOR

prof. dr hab. Mariusz Matyka

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

w zakresie badań nad produkcją roślinną

 

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

w zakresie badań środowiskowych

 

Główny Księgowy

mgr Joanna Wiącek

Sekretariat Dyrektora:

Tel: 81 4786 700 lub 81 4786 800

 sekretariat@iung.pulawy.pl

Skip to content