DYREKTOR

prof. dr hab. Mariusz Matyka

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

w zakresie badań nad produkcją roślinną

dr hab. Jarosław Stalenga prof. IUNG

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

w zakresie badań środowiskowych

dr hab. Aleksandra Ukalska-Jaruga

Główny Księgowy

mgr Joanna Wiącek

Sekretariat Dyrektora:

Tel: 81 4786 700

 sekretariat@iung.pulawy.pl

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content