Komunikat RN w sprawie postępowań doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora

Informacja dla doktorantów i promotorów