Dyrektor RZD „Borusowa”: Marian Cegielski

Kontakt:
RZD Borusowa
Borusowa 105, 33-260 Gręboszów
tel./fax: 14 64 16 008
e-mail: RZD.Borusowa@iung.pulawy.pl

Zakład zlokalizowany jest w gminie Gręboszów (woj. małopolskie), w Kotlinie Sandomierskiej, na styku trzech dzielnic rolniczo-klimatycznych: Częstochowsko-Kieleckiej, Tarnowskiej i Sandomiersko-Rzeszowskiej. Rzeźba terenu płaska, grunty rolne znajdują się w dolinie Wisły.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Borusowej jest dobra, o dość korzystnych warunkach klimatycznych. Pokrywę glebową stanowią mady, głównie średnie o zróżnicowanej miąższości, a ich wadą jest skłonność do zlewności i tworzenia skorupy. Około 20% gruntów rolnych narażonych jest na podsiąkanie i sezonowe zalewanie wodami rzeki Wisły. Wśród użytków rolnych dominują grunty orne (92%) bardzo dobrej i dobrej jakości (klasy I, II, IIIa). 

Gospodarstwo prowadzi działalność produkcyjną o profilu produkcji roślinnej. Do głównych upraw należą zboża (pszenica ozima, jęczmień jary), burak cukrowy i rzepak ozimy. Udział zbóż w strukturze zasiewów stanowi około 60%. Nawożenie mineralne kształtuje się na poziomie około 280 kg NPK∙ha-1 UR, a plony ziarna pszenicy osiągają przeciętnie ponad 6 t∙ha-1, natomiast plony korzeni buraka cukrowego ‒ 65 t∙ha-1. W ostatnich latach udział buraka cukrowego w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 38%, a zbóż 35%. 

W zakładzie prowadzone są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (burak cukrowy, pszenica ozima, jęczmień jary) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (5 wdrożeń praktyk niskoemisyjnych).

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content