Dyrektor RZD „Borusowa”: Marian Cegielski

Kontakt:
RZD Borusowa
Borusowa 105, 33-260 Gręboszów
tel./fax: 14 64 16 008
e-mail: RZD.Borusowa@iung.pulawy.pl

Zakład zlokalizowany jest w gminie Gręboszów (woj. małopolskie), w Kotlinie Sandomierskiej, na styku trzech dzielnic rolniczo-klimatycznych: Częstochowsko-Kieleckiej, Tarnowskiej i Sandomiersko-Rzeszowskiej. Rzeźba terenu płaska, grunty rolne znajdują się w dolinie Wisły.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Borusowej jest dobra, o dość korzystnych warunkach klimatycznych. Pokrywę glebową stanowią mady, głównie średnie o zróżnicowanej miąższości, a ich wadą jest skłonność do zlewności i tworzenia skorupy. Około 20% gruntów rolnych narażonych jest na podsiąkanie i sezonowe zalewanie wodami rzeki Wisły. Wśród użytków rolnych dominują grunty orne (92%) bardzo dobrej i dobrej jakości (klasy I, II, IIIa). 

Gospodarstwo prowadzi działalność produkcyjną o profilu produkcji roślinnej. Do głównych upraw należą zboża (pszenica ozima, jęczmień jary), burak cukrowy i rzepak ozimy. Udział zbóż w strukturze zasiewów stanowi około 60%. Nawożenie mineralne kształtuje się na poziomie około 280 kg NPK∙ha-1 UR, a plony ziarna pszenicy osiągają przeciętnie ponad 6 t∙ha-1, natomiast plony korzeni buraka cukrowego ‒ 65 t∙ha-1. W ostatnich latach udział buraka cukrowego w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 38%, a zbóż 35%. 

W zakładzie prowadzone są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (burak cukrowy, pszenica ozima, jęczmień jary) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (5 wdrożeń praktyk niskoemisyjnych).

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Skip to content