Dyrektor RZD Wielichowo: mgr inż. Urszula Koziołek

Kontakt:
RZD Wielichowo
ul. Ziemińska 1, 64-050 Wielichowo
tel./fax: 61 443 30 03
e-mail: RZD.Wielichowo@iung.pulawy.pl

Zakład zlokalizowany jest w gminie Wielichowo (woj. wielkopolskie), na granicy Pojezierza Poznańskiego i Doliny Środkowej Obry. Rzeźba terenu przeważnie płaska z łagodnymi zboczami o niewielkich spadkach.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Wielichowa jest mało korzystna dla produkcji rolniczej (gleby lekkie, dość duża częstotliwość susz, znaczne niedobory wody w okresie  wegetacji roślin, erozja wietrzna gleb). Grunty orne zajmują 82% powierzchni użytków rolnych i cechują się dużą mozaikowatością. Pola uprawne położone na obszarze ponad doliną Obry z dominacją gleb płowych i brunatnych wyługowanych należą głównie do kompleksów żytnich (4, 5, 6 i 7). Natomiast na zboczu doliny Obry większy udział mają gleby brunatne wyługowane, poniżej zlokalizowane są czarne ziemie, a w samej dolinie dominują gleby brunatne wyługowane. Na tym obszarze występują gleby lekkie i bardzo lekkie (kompleksy żytnie od 4 do 9). Użytki zielone położone w dolinie Obry na glebach murszowatych są średniej jakości (kl. IV-VI). Grunty orne mają niską bonitację, klasy IVa, IVb, V i VI, co stanowi 92% ich powierzchni.

Wielichowo jest gospodarstwem bezinwentarzowym ukierunkowanym na produkcję zbóż, których udział w wartości produkcji towarowej brutto wynosi około 52%. W strukturze zasiewów dominują (ok. 74%) zboża ozime (pszenica, pszenżyto, żyto); uprawiane są także rzepak ozimy, burak cukrowy, len i gorczyca na nasiona. W ostatnich latach przeciętny poziom plonowania pszenicy ozimej przekraczał 5 t∙ha-1 (zbóż ogółem – ok. 4,5 t∙ha-1), a w przypadku buraka cukrowego osiągał przeciętnie ok. 67 t∙ha-1. Pszenicę, rzepak, burak cukrowy i len uprawia się na lepszych glebach. Nawożenie mineralne jest na dość niskim poziomie, zbliżonym do 160 kg NPK∙ha-1 UR.

W zakładzie, oprócz produkcji rolniczej i doświadczeń polowych, ważnym elementem są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (4 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych). 

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content