1. Działalność Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych jako wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa w latach 1918-2018
  2. Spojrzenie IUNG-PIB na perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa
  3. Przesłanki racjonalnego wykorzystania gleb Polski
  4. Badania nad glebową materią organiczną w Polsce
  5. Jakość i bezpieczeństwo żywności i pasz pochodzenia roślinnego