Prace kartograficzne i gleboznawcze, sprzedaż map

  1. opracowanie map glebowych w postaci analogowej i numerycznej
  2. bonitacja i klasyfikacja gleb, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  3. tworzenie i zarządzanie numerycznymi bazami danych glebowych dla Polski
  4. wydzielanie obszarów gleb zdegradowanych i wymagających rekultywacji 
  5. mapy glebowo-rolnicze w skali 1:25000 i 1:100 000, dane tekstowe i numeryczne charakteryzujące przydatność rolniczą,
  6. właściwości i stan zagrożeń gleb Polski w ujęciu lokalnym i regionalnym
  7. usługi informatyczne i przetwarzanie materiałów kartograficznych do postaci numerycznej
  8. pomiary GPS
  9. dane glebowe i środowiskowe niezbędne do opracowania strategii rozwoju gmin i regionów
  10. szkolenia w zakresie budowy i wykorzystania systemów GIS w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i zarządzaniu przestrzenią rolniczą. 

Kontakt

e-mail: mapy@iung.pulawy.pl
tel.: 48 81 47 86 783

Formularz zamówienia

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content