Media o NAS

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego m.in. zmian klimatu, wyemitowanego 16 listopada 2021 r. na antenie TVP1 – „Co z tą wodą?”. Materiał jest obecnie dostępny na platformie TVP VOD.

W filmie wystąpili pracownicy naukowi i techniczni IUNG-PIB m.in. obsługujący stację meteorologiczną, doświadczenia w hali wegetacyjnej oraz oprogramowanie niezbędne w realizacji zadań Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Dr hab. Jerzy Kozyra, prof. IUNG-PIB z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych wyjaśnił związek zjawisk ekstremalnych i dynamicznie zachodzących zmian klimatu.

Dr hab. Andrzej Doroszewski kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki przybliżył zadania realizowane w IUNG-PIB w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. W ostatnich kilkudziesięciu latach w Europie na głowę mieszkańca przypadało jej prawie 5000 m3, w naszym kraju było to tylko 1800 m3, czyli prawie trzykrotnie mniej. Na obecny stan miały wpływ decyzje podejmowane kilkadziesiąt lat temu. Te, które podejmujemy dziś, odczują nasze dzieci. Czy Polsce grozi susza? Jakie wyzwania stawia zmieniający się klimat i coraz bardziej intensywna gospodarka? Co robimy i co możemy zrobić, żeby się do tego przygotować albo zmienić ten stan rzeczy? Odpowiedzi szukamy, odwiedzając miejsca najbardziej zagrożone suszą oraz takie, które podejmują działania ograniczające jej zasięg i oddziaływanie. 

Opis filmu na stronie vod.tvp.pl

Film dostępny jest pod poniższym linkiem, na platformie VOD TVP:

https://vod.tvp.pl/video/pelny-obraz,co-z-ta-woda-16112021,56608132?fbclid=IwAR2zGBPs1IdokCYAoHvRMOYO_Dp7aMuEJop8w0I-oFYxzQA_B9i93Dqj0Oc


Zachęcamy do obejrzenia powyższego materiału.

Grafika – zrzut ekranu na potrzeby promocji filmu z materiału „Co z tą wodą?” z udziałem pracownika IUNG=PIB dr. hab. Jerzego Kozyry, prof. IUNG-PIB – prawa autorskie TVP.

Zapraszamy również na stronę Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce: https://susza.iung.pulawy.pl/ .

Czasopismo Lubelskie Aktualności Rolnicze, nr 7-8 2021

Artykuł prof. dr. hab. Stanisława Krasowicza w „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, sekcja Aktualności, nr 7-8/2021, s. 6-8

Nowe wyzwania dla nauki doradztwa i praktyki rolniczej.
Współpraca IUNG-PIB i LODR w Końskowoli

„Przed polskim rolnictwem stale pojawiają się nowe wyzwania. Ich podejmowanie i realizacja wymagają partnerskiej współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą. Taki charakter ma współpraca Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Obie jednostki łączą wspólne tradycje historyczne i wielokierunkowa współpraca, osadzona w realiach województwa lubelskiego, uwzględniająca zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE…”

http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/biezacy-numer

21.06.2021 OKO.Press

„…Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który monitoruje sytuację hydrologiczną w całym kraju, susza rolnicza występuje w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, lubelskim, pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i mazowieckim…”

Portal OKOPress, „To był najcieplejszy weekend od dwóch lat. To nie koniec – będzie cieplej. Co złego zrobi nam upał?”,
Autor: Katarzyna Kojzar, https://oko.press/to-byl-najcieplejszy-weekend-od-dwoch-lat-to-nie-koniec/

W 2020 roku w powiatach woj. mazowieckiego, w ramach funduszów Marszałka Województwa Mazowieckiego, postawiono 20 stacji meteorologicznych, a na 2021 rok zaplanowano powstanie kolejnych 10 takich jednostek. IUNG-PIB brał czynny udział w wyborze optymalnych lokalizacji stacji oraz przedstawił dla nich wymagania techniczne. W ramach współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego IUNG-PIB gromadzi dane meteorologiczne wykorzystywane w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej oraz udostępnia je na stronie internetowej każdego z tych powiatów. W Teleexpressie z dnia 9 lutego br. zaprezentowano jedną z tych stacji − w miejscowości Humięcino w powiecie ciechanowskim.

https://www.tvp.info/51882855/09022021-1715

Informacja Dziennik.pl WSCHODNI ROLNICTWO

04 stycznia 2020 r

Tytuł artykułu: Ziemia przetrwa, ale czy będzie żywność, czy będą drzewa? – Rozmowa z dr hab. Jerzym Kozyrą

link do artykułu ...

 

Informacja gazetki KULTURALNIK

 listopad 2019 r

Tytuł artykułu: WYWIAD Z DR INŻ. PIOTREM KOZERĄ

link do artykułu ...

 

Informacja z portalu top agrar.pl

03 listopad 2019 r

Tytuł artykułu: IUNG bada odmiany dla rolnictwa ekologicznego

link do artykułu ...

 

Informacja z portalu rzeczo.pl

14 czerwiec 2019 r

Tytuł artykułu: Jak zazielenić hałdy na Górnym Śląsku?

link do artykułu ...

 

Informacja z portalu agropolska.pl

30 maja 2018 r

Tytuł artykułu: Studenci rolnictwa SGGW podczas Drzwi Otwartych w IUNG-PIB w Puławach

 link do artykułu ...

 

Informacja z portalu http://www.nowoczesnerolnictwo.info

listopad/grudzień 2017 r

W ramach  Ogólnopolskiej kampanii „Nowoczesne i Odpowiedzialne Rolnictwo”, Gazeta Wyborcza, w portalu http://www.nowoczesnerolnictwo.info ukazały się 2 artykuły pracowników IUNG-PIB

1.Biogospodarka jako strategiczne wyzwanie zrównoważonego rolnictwa, dr hab. Jerzy Kozyra,  link do artykułu ...

2. Potrzeba korzystania ze środków ochrony roślin,  Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, link do artykułu...

Skip to content