Media o NAS

Czasopismo Lubelskie Aktualności Rolnicze, nr 7-8 2021

Artykuł prof. dr. hab. Stanisława Krasowicza w „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, sekcja Aktualności, nr 7-8/2021, s. 6-8

Nowe wyzwania dla nauki doradztwa i praktyki rolniczej.
Współpraca IUNG-PIB i LODR w Końskowoli

„Przed polskim rolnictwem stale pojawiają się nowe wyzwania. Ich podejmowanie i realizacja wymagają partnerskiej współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą. Taki charakter ma współpraca Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Obie jednostki łączą wspólne tradycje historyczne i wielokierunkowa współpraca, osadzona w realiach województwa lubelskiego, uwzględniająca zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE…”

http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/biezacy-numer

21.06.2021 OKO.Press

„…Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który monitoruje sytuację hydrologiczną w całym kraju, susza rolnicza występuje w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, lubelskim, pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i mazowieckim…”

Portal OKOPress, „To był najcieplejszy weekend od dwóch lat. To nie koniec – będzie cieplej. Co złego zrobi nam upał?”,
Autor: Katarzyna Kojzar, https://oko.press/to-byl-najcieplejszy-weekend-od-dwoch-lat-to-nie-koniec/

W 2020 roku w powiatach woj. mazowieckiego, w ramach funduszów Marszałka Województwa Mazowieckiego, postawiono 20 stacji meteorologicznych, a na 2021 rok zaplanowano powstanie kolejnych 10 takich jednostek. IUNG-PIB brał czynny udział w wyborze optymalnych lokalizacji stacji oraz przedstawił dla nich wymagania techniczne. W ramach współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego IUNG-PIB gromadzi dane meteorologiczne wykorzystywane w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej oraz udostępnia je na stronie internetowej każdego z tych powiatów. W Teleexpressie z dnia 9 lutego br. zaprezentowano jedną z tych stacji − w miejscowości Humięcino w powiecie ciechanowskim.

https://www.tvp.info/51882855/09022021-1715

Informacja Dziennik.pl WSCHODNI ROLNICTWO

04 stycznia 2020 r

Tytuł artykułu: Ziemia przetrwa, ale czy będzie żywność, czy będą drzewa? – Rozmowa z dr hab. Jerzym Kozyrą

link do artykułu ...

 

Informacja gazetki KULTURALNIK

 listopad 2019 r

Tytuł artykułu: WYWIAD Z DR INŻ. PIOTREM KOZERĄ

link do artykułu ...

 

Informacja z portalu top agrar.pl

03 listopad 2019 r

Tytuł artykułu: IUNG bada odmiany dla rolnictwa ekologicznego

link do artykułu ...

 

Informacja z portalu rzeczo.pl

14 czerwiec 2019 r

Tytuł artykułu: Jak zazielenić hałdy na Górnym Śląsku?

link do artykułu ...

 

Informacja z portalu agropolska.pl

30 maja 2018 r

Tytuł artykułu: Studenci rolnictwa SGGW podczas Drzwi Otwartych w IUNG-PIB w Puławach

 link do artykułu ...

 

Informacja z portalu http://www.nowoczesnerolnictwo.info

listopad/grudzień 2017 r

W ramach  Ogólnopolskiej kampanii „Nowoczesne i Odpowiedzialne Rolnictwo”, Gazeta Wyborcza, w portalu http://www.nowoczesnerolnictwo.info ukazały się 2 artykuły pracowników IUNG-PIB

1.Biogospodarka jako strategiczne wyzwanie zrównoważonego rolnictwa, dr hab. Jerzy Kozyra,  link do artykułu ...

2. Potrzeba korzystania ze środków ochrony roślin,  Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, link do artykułu...

Informacja z Dziennika Wschodniego

czwartek, 26 października 2017 r

Tytuły artykułu: Jak pomóc polskiej wsi. Konferencja w IUNG w Puławach

 Link do  artykułu

Skip to content