Media o NAS

We wrześniowym numerze brytyjskiego czasopisma dla rolników znajdziecie Państwo wywiad z prof. dr. hab. Mariuszem Kucharskim, kierownikiem Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu na temat badań badań nad adiuwantami.

Pan profesor zajmuje się tematem od około 30 lat, przy czym ostatnie 15 lat badał wpływ adiuwantów na przemieszczanie się herbicydów w profilu glebowym. Mówi, że poprawa retencji cynmetyliny jest szczególnie przydatna w wilgotnych warunkach.

Więcej w artykule „Charging up cinmethylin”, w czasopiśmie Crop Production Magazine September 2023 na stronie 22.

Fala upałów i niski poziom opadów deszczu doprowadziły w Polsce do suszy rolniczej.

Najbardziej dotknięte suszą regiony Polski, to województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie i pomorskie. Dr hab. Jerzy Kozyra z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych, 17 lipca 2023 r. udzielił wywiadu o sytuacji w woj. lubelskim i w kraju.

Strona Radia Lublin:
https://radio.lublin.pl/2023/07/dr-hab-jerzy-kozyra-o-suszy-rolniczej-sytuacja-w-lubelskiem-jest-wzglednie-dobra/

YouTube:

Transmisja w mediach społecznościowych – FB:
https://fb.watch/lQOhcPD4Pa/

Zapraszamy do obejrzenia programu informacyjno-edukacyjnego „To się opłaca” TVP1 z dn. 18.05.2023 o programie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

https://vod.tvp.pl/…/to-sie…/odcinek-175,S01E175,459432

W tym odcinku :

  • prof. dr hab. Jerzy Księżak z Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB prezentuje kolekcję roślin bobowatych, która będzie elementem szkoleń w ramach projektu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącego gospodarstw demonstracyjnych,
  • doświadczenia na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie n. Wisłą.

https://www.iung.pl/o-instytucie/struktura/rzd/grabow/.

Program „To się opłaca” , skierowany jest do mieszkańców wsi i małych miasteczek, którzy szczególnie zainteresowani są wykorzystaniem unijnych funduszy. W programie prezentowane są informacje w jaki sposób można skorzystać z dofinansowania. Jakie dokumenty należy zgromadzić i w jakich terminach złożyć.

Polecamy reportaż TVP3 w Lubinie o biogazowniach, w którym m.in. dr Marta Oleszek, pracownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB mówi m.in. o substratach, które są wykorzystywane w biogazowniach.
https://lublin.tvp.pl/68604287/20-marca-2023

Tytuł artykułu:

Nie zawsze podawanie mikroelementów jest efektywne. Co jest tego powodem? Korzystniej jest stosować nawozy jedno- czy wieloskładnikowe?

Autor artykułu: Wojciech Konieczny

Data artykułu: 08-03-2022, 14:27

Fragment artykułu:

„…Na te m.in. pytania odpowiedziała prof. Jolanta Korzeniowska z IUNG Oddział we Wrocławiu, w referacie wygłoszonym w ramach konferencji „Nawożenie kukurydzy w ramach Zielonego Ładu”. Została ona zorganizowana wspólnie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy…”

Link do publikacji:

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/mikroelementy-pod-specjalnym-nadzorem,116799.html

Rolników uprawiających chmiel czekają zmiany. Ile na nich stracą?
Tygodnik Rolniczy, autor: Krzysztof Janisławski, 27.10.2021 r.
Gwałtowny wzrost cen nawozów i paliw uderzył także w producentów chmielu. Koszty produkcji rosną, a ceny surowca ustalane w wieloletnich kontraktach – niekoniecznie. Czy to koniec koniunktury na chmiel? Jaka jest przyszłość plantacji chmielu w Polsce?

Link do artykułu:

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/rolnikow-uprawiajacych-chmiel-czekaja-zmiany-ile-na-nich-straca/?fbclid=IwAR1_LqqTRwyDsnc-7xDZtFXhA9qGFNLUQ_MX9ommE8E9PvLd3AE-x2mXQXg

Link do podstrony RZD „Jasków” sp. z o.o.
https://www.iung.pl/o-instytucie/struktura/rzd/rzd-jastkow/

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego m.in. zmian klimatu, wyemitowanego 16 listopada 2021 r. na antenie TVP1 – „Co z tą wodą?”. Materiał jest obecnie dostępny na platformie TVP VOD.

W filmie wystąpili pracownicy naukowi i techniczni IUNG-PIB m.in. obsługujący stację meteorologiczną, doświadczenia w hali wegetacyjnej oraz oprogramowanie niezbędne w realizacji zadań Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Dr hab. Jerzy Kozyra, prof. IUNG-PIB z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych wyjaśnił związek zjawisk ekstremalnych i dynamicznie zachodzących zmian klimatu.

Dr hab. Andrzej Doroszewski kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki przybliżył zadania realizowane w IUNG-PIB w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. W ostatnich kilkudziesięciu latach w Europie na głowę mieszkańca przypadało jej prawie 5000 m3, w naszym kraju było to tylko 1800 m3, czyli prawie trzykrotnie mniej. Na obecny stan miały wpływ decyzje podejmowane kilkadziesiąt lat temu. Te, które podejmujemy dziś, odczują nasze dzieci. Czy Polsce grozi susza? Jakie wyzwania stawia zmieniający się klimat i coraz bardziej intensywna gospodarka? Co robimy i co możemy zrobić, żeby się do tego przygotować albo zmienić ten stan rzeczy? Odpowiedzi szukamy, odwiedzając miejsca najbardziej zagrożone suszą oraz takie, które podejmują działania ograniczające jej zasięg i oddziaływanie. 

Opis filmu na stronie vod.tvp.pl

Film dostępny jest pod poniższym linkiem, na platformie VOD TVP:

https://vod.tvp.pl/video/pelny-obraz,co-z-ta-woda-16112021,56608132?fbclid=IwAR2zGBPs1IdokCYAoHvRMOYO_Dp7aMuEJop8w0I-oFYxzQA_B9i93Dqj0Oc


Zachęcamy do obejrzenia powyższego materiału.

Grafika – zrzut ekranu na potrzeby promocji filmu z materiału „Co z tą wodą?” z udziałem pracownika IUNG=PIB dr. hab. Jerzego Kozyry, prof. IUNG-PIB – prawa autorskie TVP.

Zapraszamy również na stronę Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce: https://susza.iung.pulawy.pl/ .

Czasopismo Lubelskie Aktualności Rolnicze, nr 7-8 2021

Artykuł prof. dr. hab. Stanisława Krasowicza w „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, sekcja Aktualności, nr 7-8/2021, s. 6-8

Nowe wyzwania dla nauki doradztwa i praktyki rolniczej.
Współpraca IUNG-PIB i LODR w Końskowoli

„Przed polskim rolnictwem stale pojawiają się nowe wyzwania. Ich podejmowanie i realizacja wymagają partnerskiej współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą. Taki charakter ma współpraca Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Obie jednostki łączą wspólne tradycje historyczne i wielokierunkowa współpraca, osadzona w realiach województwa lubelskiego, uwzględniająca zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE…”

http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/biezacy-numer

21.06.2021 OKO.Press

„…Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który monitoruje sytuację hydrologiczną w całym kraju, susza rolnicza występuje w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, lubelskim, pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i mazowieckim…”

Portal OKOPress, „To był najcieplejszy weekend od dwóch lat. To nie koniec – będzie cieplej. Co złego zrobi nam upał?”,
Autor: Katarzyna Kojzar, https://oko.press/to-byl-najcieplejszy-weekend-od-dwoch-lat-to-nie-koniec/

W 2020 roku w powiatach woj. mazowieckiego, w ramach funduszów Marszałka Województwa Mazowieckiego, postawiono 20 stacji meteorologicznych, a na 2021 rok zaplanowano powstanie kolejnych 10 takich jednostek. IUNG-PIB brał czynny udział w wyborze optymalnych lokalizacji stacji oraz przedstawił dla nich wymagania techniczne. W ramach współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego IUNG-PIB gromadzi dane meteorologiczne wykorzystywane w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej oraz udostępnia je na stronie internetowej każdego z tych powiatów. W Teleexpressie z dnia 9 lutego br. zaprezentowano jedną z tych stacji − w miejscowości Humięcino w powiecie ciechanowskim.

https://www.tvp.info/51882855/09022021-1715

Skip to content