Wykaz zadań finansowanych w roku 2023 w ramach dotacji z budżetu państwa

Lista zadań realizowanych przez IUNG-PIB w ramach dotacji celowej MRiRW

Publikacje przygotowane w ramach DC 2023

Aktualności dotyczące zadań dotacji celowej