Notatka z CCLXXVI posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 17 listopada 2021 r.


Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025

17 listopada 2021 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego miało miejsce CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, będące jednocześnie inauguracyjnym posiedzeniem Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor  IUNG-PIB, wręczając wraz z Panią Magdaleną Maciejewską – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW  akty powołania oraz wyboru na członków Rady Naukowej IUNG-PIB. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom Instytutu. Złotym medalem za długoletnią służbę, nadanym na mocy postanowienia Prezydenta RP, została odznaczona dr Urszula Skomra, a srebrnym medalem za długoletnią służbę – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB. Dr Marcin Przybyś został odznaczony Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. W dalszej części posiedzenia dr hab. Jerzy Żuchowski odebrał z rąk Dyrektora IUNG-PIB dyplom doktora habilitowanego nauk rolniczych.

W dalszej części obrad poprowadzonej przez prof. dr hab. Jerzego Księżaka pozytywnie zaopiniowano Regulamin Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję 2021-2025 oraz dokonano wyboru Przewodniczącego RN, Zastępców, Sekretarza, członów Prezydium oraz przewodniczących i członków Komisji Rady Naukowej.

Miło nam poinformować, iż Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2021 – 2025 został prof. dr hab. Artur Zdunek z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Na zastępców przewodniczącego zostali wybrani dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB oraz prof. dr hab. Janusz Podleśny. Na funkcję Sekretarza RN w kadencji 2021-2025 została wybrana dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB, a członkami Prezydium RN zostali prof. dr hab. Barbara Kołodziej oraz prof. dr hab. Jerzy Grabiński. Przewodniczenie Komisji d/s Rozwoju Kadry Naukowej powierzono prof. dr hab. Grażynie Podolskiej, Przewodniczącym Komisji d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu został dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB, a Przewodniczącym Komisji d/s Ekonomiczno-Finansowych – prof. dr hab. Jerzy Księżak.

Posiedzenie Rady Naukowej zakończyła prezentacja przedstawiona przez prof. dr hab. Wiesława Oleszka, Dyrektora IUNG-PIB, dotycząca informacji na temat działalności i roli Instytutu w badaniach rolniczych oraz bieżącej sytuacji Instytutu.


Notatka z CCLXXV posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 22 czerwca 2021 r.


Na początku posiedzenia Rady Naukowej dokonano wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Annie Trojak-Goluch i dr hab. Iwonie Kowalskiej oraz dyplomu doktora – dr Agacie Witorożec. Następnie zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie finansowe Instytutu za 2020 r., które wykazało wynik dodatni, oraz plan finansowy na 2021 r. Zaopiniowano również wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Instytutu. Następnie przyjęto Regulamin wyborów do Rady Naukowej IUNG-PIB na kadencję 2021-2025. Przewodniczący Komisji RN ds.Rozwoju Kadry Naukowej – prof. dr hab. Stefan Martyniuk przedstawił wyniki oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych, które dla większości pracowników były pozytywne. Rada przyjęła również Regulamin oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w IUNG-PIB. W dalszej części posiedzenia zatwierdzono Indywidualny Plan Badawczy mgr Dominiki Gmur – doktorantki Szkoły Doktorskiej. Zaopiniowano kandydaturę prof. dr hab. Anny Podleśnej na funkcję kierownika Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB. Następnie Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił krótką informacje o bieżącej sytuacji Instytutu i zamierzeniach na przyszłe lata. Na koniec wręczył Członkom Rady dyplomy z podziękowaniem za pracę w kadencji 2017-2021.

Skip to content