Kierownik: 

mgr Joanna Wiącek
tel. 81 4786 741
tel. kom. 516 203 543
e-mail: jwiacek@iung.pulawy.pl

Sekretariat:

tel. 81 4786 715
Fax: 81 4786 711

Zakres działalności:

 1. prowadzenie rachunkowości Instytutu;
 2. opracowywanie zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów
  i ich aktualizowanie;
 3. sporządzanie planu finansowego;
 4. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości finansowej dotyczącej programów wieloletnich IUNG-PIB;
 5. przyjmowanie sprawozdań finansowych jednostkowych RZD oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zbiorczych Instytutu i RZD;
 6. analiza okresowa działalności gospodarczej i wyników finansowych;
 7. prowadzenie ewidencji księgowej placówek terenowych;
 8. prowadzenie księgowości kasy zapomogowo-pożyczkowej działającej w IUNG – PIB;
 9. sporządzanie deklaracji zbiorczych podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług;
 10. ewidencja środków trwałych, wyposażenia i aparatury naukowo – badawczej; 
 11. prowadzenie obsługi kasowej Instytutu;
 12. rozliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Bernat Ewa81 4786 714
Gnasiuk Wioleta81 4786 716
Górnik Katarzyna81 4786 713
Jóźwicka Aneta81 4786 712
Kopania Ewa81 4786 715
Kozak Anna81 4786 719
Krześniak Joanna81 4786 715
Matraszek Edyta81 4786 718
Szczotka Barbara81 4786 712
Wiącek Joanna81 4786705
Wójcik Jolanta81 4786 714, 717