Kierownik: 

mgr Joanna Wiącek
tel. 81 4786 741
tel. kom. 516 203 543
e-mail: jwiacek@iung.pulawy.pl

Sekretariat:

tel. 81 4786 715
Fax: 81 4786 711

Zakres działalności:

 1. prowadzenie rachunkowości Instytutu;
 2. opracowywanie zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów
  i ich aktualizowanie;
 3. sporządzanie planu finansowego;
 4. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości finansowej dotyczącej programów wieloletnich IUNG-PIB;
 5. przyjmowanie sprawozdań finansowych jednostkowych RZD oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zbiorczych Instytutu i RZD;
 6. analiza okresowa działalności gospodarczej i wyników finansowych;
 7. prowadzenie ewidencji księgowej placówek terenowych;
 8. prowadzenie księgowości kasy zapomogowo-pożyczkowej działającej w IUNG – PIB;
 9. sporządzanie deklaracji zbiorczych podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług;
 10. ewidencja środków trwałych, wyposażenia i aparatury naukowo – badawczej; 
 11. prowadzenie obsługi kasowej Instytutu;
 12. rozliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
Bernat Ewa 814 786 714
Domańska-Krakowiak Krystyna 814 786 714
Gnasiuk Wioleta 814 786 716
Górnik Katarzyna 814 786 713
Jóźwicka Aneta 814 786 706
Kopania Ewa 814 786 715
Kozak Anna 814 786 719
Krześniak Joanna 814 786 710
Szczotka Barbara 814 786 712
Wiącek Joanna 814 786 741

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content