Regulamin Rady Naukowej

Regulamin czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów naukowych

Regulamin antyplagiatowy z załącznikami i Zarządzeniem Dyrektora

Regulamin czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych

Regulamin świadczeń dla doktorantów w IUNG-PIB

Regulamin oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym

Regulamin studiów podyplomowych