Regulamin Rady Naukowej (2021-2025) – zam. 10.12.2021

Regulamin czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów naukowych

Regulamin antyplagiatowy z załącznikami i Zarządzeniem Dyrektora

Regulamin czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych

Regulamin świadczeń dla doktorantów w IUNG-PIB

Regulamin oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym

Regulamin studiów podyplomowych – zam. 17.12.2021

Zarządzenie – wzór dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wersja .doc – zam. 17.12.2021

Dyplom doktorski – wzór – zam. 17.12.2021

Dyplom habilitacyjny – wzór – zam. 17.12.2021

Uchwała RN IUNG-PIB nr 44_2021 Wersja .doc – zam. 17.12.2021

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – wzór – zam. 17.12.2021