Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji „AgroFossilFree” jest już gotowe: znajdź najlepsze rozwiązanie dla rolnictwa bezemisyjnego!

Jednostki badawcze, we współpracy z sektorem przemysłu, opracowały nowe technologie i strategie wolne od paliw kopalnych (FEFTS) związane z bardziej zrównoważoną produkcją i wykorzystaniem energii. Jednak w sektorze rolnym nadal istnieje znaczna rozbieżność między oferowanymi możliwościami a faktycznym przyjęciem i wykorzystaniem dostępnych narzędzi i praktyk przez rolników, zwłaszcza w przypadku dużej liczby małych i średnich producentów z ograniczonym dostępem do informacji. Aby rozwiązać ten problem, konsorcjum finansowanego ze środków UE projektu AgroFossilFree z udziałem IUNG stworzyło oparte na sztucznej inteligencji Narzędzie Wspomagania Decyzji, które oferuje wstępny ranking technologii najlepiej dostosowanych do potrzeb każdego użytkownika korzystającego z pomocy tego narzędzia.

Narzędzie naśladuje proces konsultacji z udziałem szeregu ekspertów, dokonujących oceny i klasyfikacji danych wejściowych dostarczonych przez użytkownika końcowego, w celu zaproponowania najciekawszych rozwiązań dla każdego gospodarstwa. Narzędzie Wspomagania Decyzji pozwala poprawić doświadczenia odwiedzających stronę, kierując użytkowników do najbardziej odpowiednich FEFTS do codziennego użytku w ich gospodarstwie.

Aby wyżywić rosnącą populację świata, globalny system żywnościowy musi zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych. Przejście na model „inteligentny energetycznie” ochroni system rolno-spożywczy, na który obecnie wpływają wysokie i zmienne ceny paliw kopalnych oraz ryzyko ograniczonej dostępności paliw kopalnych lub ich braku w przyszłości. Celem AgroFossilFree jest zlikwidowanie istniejącej luki między dostępnymi FEFTS, komercyjnymi lub też będącymi wynikiem badań naukowych, a codziennymi praktykami rolniczymi w UE. Wyniki pomogą w opracowaniu zaleceń dotyczących polityki UE oraz w promowaniu opłacalnych strategii i technologii.

Zapraszamy do odwiedzenia Platformy AgEnergy i wypróbowania tego praktycznego Narzędzia:

https://www.dst.agrofossilfree.eu/

Dowiedz się więcej o projekcie AgroFossilFree:

Projekt AgroFossilFree to 3-letnie działanie koordynacyjne i wspierające (CSA) finansowane przez UE kwotą 2 mln EUR w ramach programu „Horyzont 2020”, obejmujące ocenę obecnego stanu rolnictwa UE pod względem zużycia energii oraz identyfikację istniejących potrzeb w zakresie energetycznym, w celu umożliwienia optymalizacji produkcji rolnej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co z kolei przyniesie korzyści gospodarcze, agronomiczne i środowiskowe.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, LinkedIn.

Koordynator projektu AgroFossilFree:
Thanos Balafoutis (a.balafoutis@certh.gr)

Koordynator z ramienia IUNG-PIB:
Magdalena Borzęcka (Magdalena.Borzecka@iung.pulawy.pl)

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content