Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji „AgroFossilFree” jest już gotowe: znajdź najlepsze rozwiązanie dla rolnictwa bezemisyjnego!

Jednostki badawcze, we współpracy z sektorem przemysłu, opracowały nowe technologie i strategie wolne od paliw kopalnych (FEFTS) związane z bardziej zrównoważoną produkcją i wykorzystaniem energii. Jednak w sektorze rolnym nadal istnieje znaczna rozbieżność między oferowanymi możliwościami a faktycznym przyjęciem i wykorzystaniem dostępnych narzędzi i praktyk przez rolników, zwłaszcza w przypadku dużej liczby małych i średnich producentów z ograniczonym dostępem do informacji. Aby rozwiązać ten problem, konsorcjum finansowanego ze środków UE projektu AgroFossilFree z udziałem IUNG stworzyło oparte na sztucznej inteligencji Narzędzie Wspomagania Decyzji, które oferuje wstępny ranking technologii najlepiej dostosowanych do potrzeb każdego użytkownika korzystającego z pomocy tego narzędzia.

Narzędzie naśladuje proces konsultacji z udziałem szeregu ekspertów, dokonujących oceny i klasyfikacji danych wejściowych dostarczonych przez użytkownika końcowego, w celu zaproponowania najciekawszych rozwiązań dla każdego gospodarstwa. Narzędzie Wspomagania Decyzji pozwala poprawić doświadczenia odwiedzających stronę, kierując użytkowników do najbardziej odpowiednich FEFTS do codziennego użytku w ich gospodarstwie.

Aby wyżywić rosnącą populację świata, globalny system żywnościowy musi zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych. Przejście na model „inteligentny energetycznie” ochroni system rolno-spożywczy, na który obecnie wpływają wysokie i zmienne ceny paliw kopalnych oraz ryzyko ograniczonej dostępności paliw kopalnych lub ich braku w przyszłości. Celem AgroFossilFree jest zlikwidowanie istniejącej luki między dostępnymi FEFTS, komercyjnymi lub też będącymi wynikiem badań naukowych, a codziennymi praktykami rolniczymi w UE. Wyniki pomogą w opracowaniu zaleceń dotyczących polityki UE oraz w promowaniu opłacalnych strategii i technologii.

Zapraszamy do odwiedzenia Platformy AgEnergy i wypróbowania tego praktycznego Narzędzia:

https://www.dst.agrofossilfree.eu/

Dowiedz się więcej o projekcie AgroFossilFree:

Projekt AgroFossilFree to 3-letnie działanie koordynacyjne i wspierające (CSA) finansowane przez UE kwotą 2 mln EUR w ramach programu „Horyzont 2020”, obejmujące ocenę obecnego stanu rolnictwa UE pod względem zużycia energii oraz identyfikację istniejących potrzeb w zakresie energetycznym, w celu umożliwienia optymalizacji produkcji rolnej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co z kolei przyniesie korzyści gospodarcze, agronomiczne i środowiskowe.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, LinkedIn.

Koordynator projektu AgroFossilFree:
Thanos Balafoutis (a.balafoutis@certh.gr)

Koordynator z ramienia IUNG-PIB:
Magdalena Borzęcka (Magdalena.Borzecka@iung.pulawy.pl)

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content