Działy obsługi

 1. Archiwum Zakładowe (AZ)
 2. Dział Finansowo – Księgowy (DFK)
 3. Dział Upowszechniania i Wydawnictw (DUW)
 4. Dział Wspomagania Badań (DWB)
 5. Dział Zamówień Publicznych w Puławach (DZP)
 6. Główne Laboratorium Analiz Chemicznych (GLACH)
 7. Ośrodek Sieci Komputerowej PULMAN w Puławach (OSK)
 8. Sekretariat Dyrekcji (SD)
 9. Stanowisko d/s kadr  (SKA)
 10. Sekretariat Naukowy (SN)
 11. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (DAG)
 12. Dział Inwestycyjno – Remontowy (DIR)