Kierownik: 

dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB
tel. 81 4786 750
tel. kom. 516 203 532
e-mail: ador@iung.pulawy.pl

Sekretariat: 

tel. 81 4786 752
fax: 81 4786 759

Profil badawczy Zakładu:

  1. Gromadzenie i przetwarzanie danych agroklimatycznych do modelowania    wzrostu i rozwoju roślin z uwzględnieniem przestrzeni rolniczej,
  2. Bieżące i długookresowe prognozowanie plonów oraz ocena rolniczych skutków zmian klimatu,
  3. Prowadzenie banku danych o rolniczej przestrzeni produkcyjnej wraz z aplikacjami w systemie GIS,
  4. Prowadzenie systemu monitoringu suszy rolniczej w Polsce,
  5. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie  informatycznych  systemów  wspomagania  decyzji w zrównoważonej produkcji rolniczej.

Oferta

  1. Udostępnianie bieżących i historycznych danych meteorologicznych pozyskiwanych z sieci stacji meteorologicznych IUNG-PIB

Aparatura badawcza

  1. Stacje meteorologiczne: wykonujące pomiary: opadu atmosferycznego, usłonecznienia, temperatury gruntu, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru. 
  2. Przenośny spektroradiometr LI-1800 firmy LI-COR – przyrząd wykonujący spektralne pomiary radiacyjne w warunkach polowych i laboratoryjnych. 
  3. Optyczny kalibrator promieniowania 1800-02 firmy LI-COR – przyrząd służący do kalibracji spektroradiometru LI-1800.
  4. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) z kamerą multispektralną.
Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
mgr inż. Berbeć Tytus 81 4786 758
dr hab. Doroszewski Andrzej, prof. IUNG-PIB 81 4786 750
mgr Jóźwicki Tomasz 81 4786 759
inż. Matczuk Adrian 81 4786 755
mgr Murat Beata 81 4786 752
dr inż. Nieróbca Anna 81 4786 754
mgr Ścibior Agata 81 4786 879

System Monitoringu Suszy Rolniczej

Strona internetowa SMSR
Strona internetowa Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR)

 

Stacje meteorologiczne IUNG-BIP

Stacja meteorologiczna IUNG-PIB
Stacja meteorologiczna

 

 

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content