Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Adres:
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 

e-mail: iung@iung.pulawy.pl 
Strona www: www.iung.pl
NIP: 716-000-42-81

adresy ePUAP: /IUNGPIB/SkrytkaESP   lub   /IUNGPIB/domyslna (preferowana)

Jednostka Struktury Telefony
Dyrektor Naczelny 81 4786 700,   81 4786 800
Sekretariat Dyrektora 81 4786 700,   81 4786 800

 

FAX: 81 4786 900

Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną

81 4786 700,   81 4786 800

Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych

81 4786 700,   81 4786 800
Główny Księgowy 81 4786 741, FAX:81 4786 711
Sekretariat Naukowy 81 4786 987
Sekretariat Rady Naukowej 81 4786 988
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki 81 4786 752, FAX:81 4786 759
Zakład Biochemii i Jakości Plonów 81 4786 880, FAX:81 4786 890
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli (Wrocław) 71 363 87 07
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów 81 4786 919 
Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin 81 4786 931
Zakład Mikrobiologii Rolniczej 81 4786 951
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 81 4786 801
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych 81 4786 790
Zakład Uprawy Roslin Zbożowych 81 4786 810
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia 81 4786 830
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych 81 4786 760
Dział Wspomagania Badań 81 4786 741
Główne Laboratorium Analiz Chemicznych 81 4786 850 , 81 4786 851

 

FAX: 81 4786 852

Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych 81 4786 825
Dział Upowszechnienia i Wydawnictw 81 4786 720, FAX: 81 4786 721
Dział Finansowo-Księgowy 81 4786 710  FAX: 81 4786 711

 

81 4786 714 – płace

81 4786 717 – kasa

Dział Administracyjno – Gospodarczy 81 4786 970

 

81 4786 971 – socjalny

Dział Inwestycyjno- Remontowy

81 47 86 977

Dział Zamówień Publicznych

81 4786 993, FAX:81 4786 991

Stanowisko do spraw BHP 81 4786 738
Stanowisko do spraw RZD 81 4786 735
Stanowisko do spraw PPOŻ 81 4786 738 , 516 203 521
Stanowisko do spraw kadr 81 4786 736
Ośrodek Sieci Komputerowej PULMAN

81 4786 909

Ochrona Osady Pałacowo-Parkowej (Portiernia) 81 4786 975
Ochrona  INCBR 81 4786 985
NSZZ Solidarność Związki Zawodowe 81 4786 739