Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

 

Adres:
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 

e-mail: iung@iung.pulawy.pl 

Strona www: www.iung.pl
NIP: 716-000-42-81

Adresy ePUAP: /IUNGPIB/SkrytkaESP   lub   /IUNGPIB/domyslna (preferowana)

 

Jednostka Struktury Telefon, mail, www
Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. Mariusz Matyka
81 4786 700
Mariusz.Matyka@iung.pulawy.pl
Sekretariat Dyrektora 81 4786 700
Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną

 
Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych

 
Główny Księgowy
Mgr Joanna Wiącek
81 4786 741
Joanna.Wiacek@iung.pulawy.pl
Sekretariat Naukowy
Mgr Małgorzata Stachyra
81 4786 987
Malgorzata.Stachyra@iung.pulawy.pl
Sekretariat Rady Naukowej 81 4786 988
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki 81 4786 752
Zakład Biochemii i Jakości Plonów 81 4786 880
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli (Wrocław) 71 3638 707
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów 81 4786 919
Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin 81 4786 931
Zakład Mikrobiologii Rolniczej 81 4786 951
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 81 4786 801
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych 81 4786 790
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych 81 4786 810
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia 81 4786 830
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych 81 4786 760
Dział Wspomagania Badań 81 4786 741
Główne Laboratorium Analiz Chemicznych 81 4786 850 , 81 4786 851
FAX: 81 4786 852
Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych 81 4786 825
Dział Upowszechnienia i Wydawnictw 81 4786 720, FAX: 81 4786 721
Dział Finansowo-Księgowy 81 4786 710, FAX: 81 4786 711
81 4786 714 – płace
81 4786 717 – kasa
Dział Administracyjno – Gospodarczy 81 4786 970
81 4786 971 – socjalny
Dział Inwestycyjno- Remontowy 81 47 86 977
Dział Zamówień Publicznych 81 4786 993, FAX:81 4786 991
Stanowisko do spraw BHP 81 4786 738
Stanowisko do spraw RZD 81 4786 735
Stanowisko do spraw PPOŻ 81 4786 738, 516 203 521
Stanowisko do spraw kadr 81 4786 736
Ośrodek Sieci Komputerowej PULMAN 81 4786 909
Ochrona Osady Pałacowo-Parkowej (Portiernia) 81 4786 975
Ochrona INCBR 81 4786 985
NSZZ Solidarność Związki Zawodowe 81 4786 739
Skip to content