Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Adres:
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 

e-mail: iung@iung.pulawy.pl 

Strona www: www.iung.pl
NIP: 716-000-42-81

Adresy ePUAP: /IUNGPIB/SkrytkaESP   lub   /IUNGPIB/domyslna (preferowana)

Jednostka StrukturyTelefon, mail, www
Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek
81 4786 700,   81 4786 800
Wieslaw.Oleszek@iung.pulawy.pl, www
Sekretariat Dyrektora81 4786 700, 81 4786 800
Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną
Prof. dr hab. Teresa Doroszewska
81 4786 700, 81 4786 800
Teresa.Doroszewska@iung.pulawy.pl
Z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych
Prof. dr hab. Mariusz Matyka
81 4786 700, 81 4786 800
Mariusz.Matyka@iung.pulawy.pl
Główny Księgowy
Mgr Joanna Wiącek
81 4786 741
Joanna.Wiacek@iung.pulawy.pl
Sekretariat Naukowy
Mgr Małgorzata Stachyra
81 4786 987
Malgorzata.Stachyra@iung.pulawy.pl
Sekretariat Rady Naukowej81 4786 988
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki81 4786 752
Zakład Biochemii i Jakości Plonów81 4786 880
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli (Wrocław)71 363 87 07
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów81 4786 919
Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin81 4786 931
Zakład Mikrobiologii Rolniczej81 4786 951
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej81 4786 801
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych81 4786 790
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych81 4786 810
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia81 4786 830
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych81 4786 760
Dział Wspomagania Badań81 4786 741
Główne Laboratorium Analiz Chemicznych81 4786 850 , 81 4786 851
FAX: 81 4786 852
Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych81 4786 825
Dział Upowszechnienia i Wydawnictw81 4786 720, FAX: 81 4786 721
Dział Finansowo-Księgowy81 4786 710, FAX: 81 4786 711
81 4786 714 – płace
81 4786 717 – kasa
Dział Administracyjno – Gospodarczy81 4786 970
81 4786 971 – socjalny
Dział Inwestycyjno- Remontowy 81 47 86 977
Dział Zamówień Publicznych 81 4786 993, FAX:81 4786 991
Stanowisko do spraw BHP81 4786 738
Stanowisko do spraw RZD81 4786 735
Stanowisko do spraw PPOŻ81 4786 738, 516 203 521
Stanowisko do spraw kadr81 4786 736
Ośrodek Sieci Komputerowej PULMAN 81 4786 909
Ochrona Osady Pałacowo-Parkowej (Portiernia)81 4786 975
Ochrona INCBR81 4786 985
NSZZ Solidarność Związki Zawodowe81 4786 739
Skip to content