studia gleboznawstwo
Zajęcia terenowe studia podyplomowe gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

Nabór na rok 2021/2022 otwarty