Kierownik: 

Prof. dr hab. Mariola Staniak
tel. 81 4786 795
tel. kom. 601 360 265,
e-mail: staniakm@iung.pulawy.pl

Sekretariat

tel. 81 4786 790    

Profil badawczy Zakładu:

 1. Badania produkcyjności ważniejszych gatunków roślin pastewnych  wykorzystywanych do produkcji pasz wysokobiałkowych i energetycznych;
 2. Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz;
 3. Opracowanie i doskonalenie agrotechniki ważniejszych krajowych gatunków roślin strączkowych i ich mieszanek ze zbożami oraz soi;
 4. Opracowanie i doskonalenie agrotechniki kukurydzy i sorga w różnych  systemach uprawy, z zastosowaniem systemów konserwujących;
 5. Doskonalenie technologii produkcji pasz objętościowych z traw oraz ich mieszanek z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi;
 6. Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od   czynników stresowych (stresy abiotyczne) oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych;
 7. Poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności biologicznego wiązania azotu przez rośliny bobowate;
 8. Opracowanie i doskonalenie agrotechniki intensywnych i lokalnych gatunków i odmian roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego;
 9. Badania nad efektywnością wykorzystania powierzchni paszowej w zależności od wielkości stada krów oraz uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno- ekonomicznych.

Oferta

 1. Konsultacje i doradztwo w zakresie technologii uprawy ważniejszych gatunków roślin pastewnych w zależności od kierunku użytkowania. 
 2. Prowadzenie badań i ocena przydatności:biopreparatów, zapraw nasiennych, środków wspomagających uprawę i poprawiających właściwości gleby oraz innych podobnych preparatów przewidzianych do stosowania w uprawie roślin rolniczych. Badania mogą być prowadzone w warunkach kontrolowanych – kamery klimatyczne (niezależnie od pory roku – całoroczne), częściowo kontrolowanych – hala wegetacyjna (doświadczenia wazonowe) oraz w warunkach polowych – poletka doświadczalne.
 3. Ekspertyzy i oceny środków ochrony roślin stosowanych w uprawie roślin pastewnych. 
 4. Szkolenia dotyczące ekologicznej i integrowanej technologii uprawy roślin pastewnych oraz produkcji pasz objętościowych i treściwych.

Aparatura badawcza

 1. CIRAS-2 Portable Photosynthesis System; przenośny, w pełni zintegrowany system do pomiarów intensywności procesów wymiany gazowej roślin (fotosyntezy, transpiracji, przewodnictwa szparkowego) oraz oddychania gleby. 
 2. LAI-2000 Plant Canopy Analyzer LI-COR, aparat do pomiaru stopnia pokrycia powierzchni gleby przez liście. 
 3. LI-3000A Portable Area Meter LI-COR, aparat do pomiarów powierzchni liściowej roślin. 
 4. Chlorophyll fluorimeter Pocket PEA Hansatech; aparat do badania fluorescencji chlorofilu. 
 5. SPAD-502 Soil Plant Analysis Development MINOLTA ; aparat do pomiaru względnej zawartości chlorofilu w liściach.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonuwww | Biogramy
mgr inż. Antoniak Monika81 4786 793
dr inż. Bojarszczuk Jolanta81 4786 796
mgr inż. Czopek Katarzyna81 4786 798
dr hab. Gaweł Eliza81 4786 794
mgr inż. Kaźmierczak Jolanta81 4786 790
prof. dr hab. Księżak Jerzy81 4786 791
Pękala Sławomir81 4786 799
prof. dr hab. Podleśny Janusz81 4786 792Biogram
mgr inż. Smytkiewicz Karolina81 4786 793
prof. dr hab. Staniak Mariola81 4786 795
mgr Stępień-Warda Anna81 4786 798

Przejdź do strony zakładu

Skip to content