Kierownik: 

Prof. dr hab. Mariola Staniak
tel. 81 4786 795
tel. kom. 601 360 265,
e-mail: staniakm@iung.pulawy.pl

Sekretariat

tel. 81 4786 790    

Profil badawczy Zakładu:

 1. Badania produkcyjności ważniejszych gatunków roślin pastewnych  wykorzystywanych do produkcji pasz wysokobiałkowych i energetycznych;
 2. Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz;
 3. Opracowanie i doskonalenie agrotechniki ważniejszych krajowych gatunków roślin strączkowych i ich mieszanek ze zbożami oraz soi;
 4. Opracowanie i doskonalenie agrotechniki kukurydzy i sorga w różnych  systemach uprawy, z zastosowaniem systemów konserwujących;
 5. Doskonalenie technologii produkcji pasz objętościowych z traw oraz ich mieszanek z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi;
 6. Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od   czynników stresowych (stresy abiotyczne) oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych;
 7. Poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności biologicznego wiązania azotu przez rośliny bobowate;
 8. Opracowanie i doskonalenie agrotechniki intensywnych i lokalnych gatunków i odmian roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego;
 9. Badania nad efektywnością wykorzystania powierzchni paszowej w zależności od wielkości stada krów oraz uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno- ekonomicznych.

Oferta

 1. Konsultacje i doradztwo w zakresie technologii uprawy ważniejszych gatunków roślin pastewnych w zależności od kierunku użytkowania. 
 2. Prowadzenie badań i ocena przydatności:biopreparatów, zapraw nasiennych, środków wspomagających uprawę i poprawiających właściwości gleby oraz innych podobnych preparatów przewidzianych do stosowania w uprawie roślin rolniczych. Badania mogą być prowadzone w warunkach kontrolowanych – kamery klimatyczne (niezależnie od pory roku – całoroczne), częściowo kontrolowanych – hala wegetacyjna (doświadczenia wazonowe) oraz w warunkach polowych – poletka doświadczalne.
 3. Ekspertyzy i oceny środków ochrony roślin stosowanych w uprawie roślin pastewnych. 
 4. Szkolenia dotyczące ekologicznej i integrowanej technologii uprawy roślin pastewnych oraz produkcji pasz objętościowych i treściwych.

Aparatura badawcza

 1. CIRAS-2 Portable Photosynthesis System; przenośny, w pełni zintegrowany system do pomiarów intensywności procesów wymiany gazowej roślin (fotosyntezy, transpiracji, przewodnictwa szparkowego) oraz oddychania gleby. 
 2. LAI-2000 Plant Canopy Analyzer LI-COR, aparat do pomiaru stopnia pokrycia powierzchni gleby przez liście. 
 3. LI-3000A Portable Area Meter LI-COR, aparat do pomiarów powierzchni liściowej roślin. 
 4. Chlorophyll fluorimeter Pocket PEA Hansatech; aparat do badania fluorescencji chlorofilu. 
 5. SPAD-502 Soil Plant Analysis Development MINOLTA ; aparat do pomiaru względnej zawartości chlorofilu w liściach.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu www | Biogramy
mgr inż. Antoniak Monika 81 4786 793  
dr inż. Bojarszczuk Jolanta 81 4786 796  
dr inż. Czopek Katarzyna 81 4786 798  
mgr Dryk Radosław Sebastian 81 4786 799  
dr hab. Gaweł Eliza 81 4786 794  
mgr inż. Kaźmierczak Jolanta 81 4786 790  
prof. dr hab. Księżak Jerzy 81 4786 791  
dr Liudmyla Yeremko 81 4786 796  
prof. dr hab. Podleśny Janusz 81 4786 792 Biogram
dr inż. Smytkiewicz – Buzak Karolina 81 4786 793  
prof. dr hab. Staniak Mariola 81 4786 795  
mgr Stępień-Warda Anna 81 4786 798  

Przejdź do strony zakładu

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content