Ruszył nowy projekt w ramach Programu Interreg Europa Środkowa

Projekt BIOECO-UP realizowany w ramach programu Interreg Central przyczyni się do rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym poprzez wsparcie rozwoju łańcuchów wartości w biogospodarce, inicjowanie zmian zachowań konsumentów oraz wspieranie transformacji strategii politycznych.

Działania projektowe znacząco wpłyną na realizowaną politykę poprzez wsparcie strategicznego partnerstwa oraz aktywne zaangażowanie w międzyresortową inicjatywę BIOEAST, w skład której wchodzi 11 ministerstw rolnictwa Europy Wschodniej oraz instytucje wspierające. Poza sektorem administracji i szeroko pojętego otoczenia gospodarczego, również społeczeństwo obywatelskie odniesie korzyści z mniejszej zależności od produktów opartych na paliwach kopalnych i lepszego wykorzystania produktów pochodzenia biologicznego.

Celem projektu jest przetestowanie, opracowanie i wpływanie na skalowanie w zakresie stosowania biorozwiązań będących elementami łańcuchów wartości w biogospodarce. Realizowane działania projektowe wpłyną również na zachowania konsumentów w zakresie powszechniejszego stosowania, wytwarzania i walidacji bioproduktów jako alternatywy dla obecnie stosowanych produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Do zadań realizowanych w ramach projektu należy także analiza istniejących przepisów dotyczących biogospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej, stworzenie strategii i planu działania oraz opracowanie i upowszechnianie skutecznych narzędzi dla wsparcia i rozwoju biogospodarki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2030.

W ramach projektu zostaną opracowane:

 • procedury międzysektorowej współpracy w zakresie projektowania łańcuchów wartości w biogospodarce;
 • procedura walidacji bioproduktów skoncentrowana wokół odbiorców/konsumentów (botom-up approach);
 • zalecenia dla strategii biogospodarki oraz plan działania uwzględniające narzędzia do wykorzystania
 • w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Rezultaty powyższych działań pozwolą na opracowanie innowacyjnych w skali międzynarodowej łańcuchów wartości w biogospodarce, bioproduktów walidowanych przez konsumentów oraz odpowiednich procedur i narzędzi dla rozwoju biogospodarki, które zostaną uwzględnione w politykach państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Odpowiedni dobór i zaangażowanie partnerów projektu (w tym 6 ministerstw i 5 organów doradczych) zapewnia trwałość opracowanych wyników oraz planowanych zmian legislacyjnych.

Współpraca międzynarodowa odgrywa kluczową rolę w realizacji projektu BIOECO-UP, który pozwoli uzyskać (1) nowe rezultaty wspierające inicjatywę BIOEAST, (2) nowe doświadczenia i rozwiązania w zakresie biogospodarki (pochodzące z Austrii i Włoch) oraz (3) przetestowane w skali międzynarodowej rozwiązania, w tym narzędzia prawne, wspierające działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas trwania projektu: 1 kwietnia 2023 – 31 marca 2026

Partnerzy biorący udział w projekcie:

 • Hungarian Ministry of Agriculture LP Magyarország (lider)
 • Bay Zoltan Nonprofit ltd for Applied Research 
 • Austrian Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain Research, 
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Department of Industrial Chemistry
 • Czech University of Life Sciences Prague
 • Agricultural Research, Troubsko
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation Research
 • Institute for Circular Economy
 • Institute for Sustainable Development 
 • University of Ljubljana 
 • Bioeconomy Cluster 
 • Croatian Chamber of Agriculture

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content