Rada Naukowa 2021 - 2025 inauguracja

Skład Rady Naukowej w kadencji 2021–2025

Lp.Stopień,tytuł,imię, nazwiskoJednostka
1mgr Mateusz BalcerowiczKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2mgr Nina Dobrzyńska                                  MRiRW Warszawa
3dr hab. Beata Feledyn–SzewczykIUNG-PIB
4dr hab. Anna GałązkaIUNG-PIB
5dr hab. Jerzy GrabińskiIUNG-PIB
6prof. dr hab. Dariusz JaskulskiPolitechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
7dr hab. Krzysztof JończykIUNG-PIB
8prof. dr hab. Mohamed Hazem KalajiSGGW Warszawa
9mgr Hubert KardaszINTERMAG sp. z o.o. w Olkuszu
10prof. dr hab. Barbara KołodziejUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
11dr Monika KowalikIUNG-PIB
12dr hab. Jerzy KozyraIUNG-PIB
13prof. dr hab. Jerzy KsiężakIUNG-PIB
14prof. dr hab. Cezary KwiatkowskiUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
15prof. dr hab. Wojciech LipińskiKrajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
16dr Anna NieróbcaIUNG-PIB
17prof. dr hab. Roman NiżnikowskiSGGW Warszawa
18prof. dr hab. Janusz PodleśnyIUNG-PIB
19prof. dr hab. Grażyna PodolskaIUNG-PIB
20dr inż. Bogdan PomianekMRiRW Warszawa
21dr hab. Rafał PudełkoIUNG-PIB
22dr hab. Grzegorz SiebielecIUNG-PIB 
23dr Henryk SkórnickiCentrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu
24dr hab. Janusz SmagaczIUNG-PIB
25prof. dr hab. Piotr SobiczewskiInstytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
26dr hab. Jarosław StalengaIUNG-PIB
27prof. dr hab. Mariusz StolarskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
28prof. dr hab. Tomasz StuczyńskiKUL w Lublinie
29dr hab. Alicja SułekIUNG-PIB 
30prof. dr hab. Artur Zdunek Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN Lublin

Przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki

na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 2  ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 1, 4-11 i 17-20.

dr inż. Arkadiusz Białek (do 31.12.2021 r.) – IPO Warszawa

prof. dr hab. Marek Gugała (od 01.01.2022 r.) – UPH Siedlce

Członkowie Dyrekcji IUNG-PIB

na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach,
o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 12-14.

prof. dr hab. Teresa Doroszewska
prof. dr hab. Mariusz Matyka
prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Prezydium

prof. dr hab. Artur Zdunekprzewodniczący Rady Naukowej
dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIBzastępca Przewodniczącego RN
prof. dr hab. Janusz Podleśnyzastępca Przewodniczącego RN
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIBsekretarz RN
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIBczłonek Prezydium RN
prof. dr hab. Barbara Kołodziejczłonek Prezydium RN

Komisja d/s Rozwoju Kadry Naukowej

prof. dr hab. Grażyna Podolskaprzewodniczący
dr hab. Rafał Pudełkoczłonek
prof. dr hab. Dariusz Jaskulski członek
prof. dr hab. Cezary Kwiatkowskiczłonek
dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIBczłonek

Komisja d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu

dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIBprzewodniczący
prof. dr hab. Barbara Kołodziejczłonek
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIBczłonek
dr inż. Bogdan Pomianekczłonek
dr Henryk Skórnicki członek

Komisja d/s Ekonomiczno-Finansowych             

prof. dr hab. Jerzy Księżakprzewodniczący
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIBczłonek
dr hab. Krzysztof Jończykczłonek
dr Monika Kowalikczłonek
dr Anna Nieróbcaczłonek

Rzecznik Dyscyplinarny – dr hab. Jerzy Grabiński, powołany na 4-letnią kadencję (2021-2024)

Poprzednie składy Rady Naukowej IUNG-PIB

Aktualności dotyczące Rady Naukowej

Skip to content