Oferta wydawnicza

Otwórz wykaz publikacji

Polish Journal of Agronomy

(Kontynuacja Pamiętnika Puławskiego)

Czasopismo jest ogólnopolskim czasopismem naukowym. Obejmuje tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych. Publikowane są w nim oryginalne prace naukowe i artykuły przeglądowe w języku angielskim.

Od 2023 roku czasopismo jest wydawane w modelu open volume.

Wydawca:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ISSN 2081-2787
eISSN 2956-9494

punkty MNiSW w wykazie z 2024 r. – 20

Strona wydawnictwa: https://redakcjapja.iung.pl/

MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

Wydawnictwo naukowe obejmujące publikacje:

  • recenzowanych prac o charakterze monografii
  • oryginalnych rozpraw naukowych
  • prace habilitacyjne

Strona wydawnictwa link
informacje
wydane zeszyty
redakcja

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB
Okładka SiR 64

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB

W serii tej publikowane są recenzowane prace z zakresu agronomii i kształtowania
środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programów wieloletnich:

  • ,,Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej (2005-2010)” ,
  •  „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce (2011-2015)”
  •  „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”.

Prace które ukazały się do tej pory

Wymagania dla Autorów

Sklep internetowy

Sklep internetowy wydawnictwa IUNG
Sklep internetowy wydawnictwa IUNG

Wydawnictwa zamknięte

 

PAMIĘTNIK PUŁAWSKI

Wydawnictwo naukowe obejmujące:

  • publikacje naukowe z prowadzonych badań
  • artykuły problemowe

Zeszyt nr :

139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151T1 151T2 152

 

NAWOZY i NAWOŻENIE

Czasopismo naukowe obejmujące zagadnienia związane z gospodarką nawozową, produkcją  nawozów, techniką nawożenia, żywieniem roślin oraz doświadczalnictwem nawozowym.

Link do strony czasopisma

 

Skip to content