Zakres działalności:

Archiwum Instytutu działa na podstawie własnego regulaminu. Zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej a ponadto:

  1. administruje narastającym zasobem archiwalnym Instytutu;
  2. przyjmuje i zabezpiecza dokumentację, a w szczególności:
    1. weryfikuje poprawność przygotowywania przez jednostki organizacyjne dokumentacji do przejścia przez Archiwum,
    2. przejmuje dokumentację,
    3. przechowuje i chroni materiały archiwalne.
  3. ewidencjonuje i opracowuje posiadane materiały archiwalne;
  4. przygotowuje pomoce ewidencyjne (rejestry, wykazy katalogi itp.) dla zgromadzonego zasobu archiwalnego.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Kosidło Maria81 4786 972
Maziarz Małgorzata81 4786 972
Skip to content