Zakres działalności:

Archiwum Instytutu działa na podstawie własnego regulaminu. Zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej a ponadto:

  1. administruje narastającym zasobem archiwalnym Instytutu;
  2. przyjmuje i zabezpiecza dokumentację, a w szczególności:
    1. weryfikuje poprawność przygotowywania przez jednostki organizacyjne dokumentacji do przejścia przez Archiwum,
    2. przejmuje dokumentację,
    3. przechowuje i chroni materiały archiwalne.
  3. ewidencjonuje i opracowuje posiadane materiały archiwalne;
  4. przygotowuje pomoce ewidencyjne (rejestry, wykazy katalogi itp.) dla zgromadzonego zasobu archiwalnego.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Kosidło Maria81 4786 972
Maziarz Małgorzata81 4786 972

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content