Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Bruksela, Belgia

Termin wyjazdu: 12-13.10.2023

Cel wyjazdu: Spotkanie rozpoczynające Value4Farm


Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13:00.  Wprowadzenie do projektu, jego celów oraz ogólna prezentacja programu spotkania zostały przedstawione przez Sandera Vandendriessche z INA (jednostka koordynująca). Każdy z partnerów przedstawił ok. 10 minutową prezentację swojej instytucji i jej roli w projekcie. Ok. 15:45 zaprezentowano aspekty administracyjne przedstawione przez Oficera Projektu CINEA. Około godziny 16:00 rozpoczęto prezentację pakietów roboczych (WP1 – WP7) przez liderów pakietów z udziałem liderów zadań, w tym IUNG. O godzinie 18:30 została zorganizowana wycieczka piesza po Brukseli i kolacja.

Drugiego dania prezentowano obiekty demonstracyjne w Danii (AU), w Belgii (INA) i we Włoszech (REM, CIB, UCSC). Pomiędzy 9:45 a 10:15 odbyła się dyskusja na temat obiektów demonstracyjnych i replikacji. Analizowano mocne i słabe strony oraz rozwiązania. W godzinach 10:45 – 11:45 odbyły się warsztaty na temat zadań w WP 1 WP prowadzone przez liderów zadań, następnie (11:45 – 12:15) warsztaty WP 2. Ostatnie ustalenia i planowanie kolejnego spotkania konsorcjum zakończyły się ok. 13:30.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content