Oferta Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych GLACH

Główne Laboratorium Analiz Chemicznych (GLACH)

Oferty zakładów naukowych

 1. Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki (NAI)
 2. Zakład Biochemii i Jakości Plonów (NBP)
 3. Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych (NBAS)
 4. Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów (NGO)
 5. Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu (NHT)
 6. Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin w Puławach (NHB)
 7. Zakład Mikrobiologi Rolniczej w Puławach (NMR)
 8. Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej w Puławach (NSE)
 9. Zakład Uprawy Roślin Pastewnych w Puławach (NUP)
 10. Zakład Uprawy Roślin Zbożowych w Puławach (NUZ)
 11. Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia w Puławach (NŻN)

Badania i opiniowanie nawozów

Programy komputerowe

Prace kartograficzne

Oferta poligraficzna

Oferta studiów podyplomowych 

Gleboznawstwo, Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów i Kartografia Gleb 2020/2021

Studia Podyplomowe na kierunku: „Rolnictwo Ekologiczne”  bezpłatne studia dla doradców współfinasowane przez UE

Oferta Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska

Studia Doktoranckie