Kierownik: 

dr hab. Krzysztof Jończyk
tel. 81 4786 807
tel. kom. 516 203 540
e-mail: kjonczyk@iung.pulawy.pl

Sekretariat: 

tel. 81 4786 801 
         

Profil badawczy Zakładu:

 1. Ocena efektów produkcyjnych i ekonomicznych oraz oddziaływania na środowisko gospodarstw o różnej intensywności i kierunkach produkcji;
 2. Określenie produkcyjnych, ekonomicznych i przyrodniczych następstw specjalizacji i koncentracji produkcji;
 3. Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji rolniczej na  środowisko  oraz  możliwości ich rozwoju w poszczególnych regionach kraju;
 4. Ocena efektów i propozycje zmian we Wspólnej Polityce Rolnej;
 5. Doskonalenie zasad agrotechniki i organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych;
 6. Wdrażanie i ocena nowych technik uprawy roli;
 7. Wdrażanie i ocena praktyk rolniczych ograniczających emisję gazów cieplarnianych;
 8. Ocena możliwości produkcji i wykorzystania surowców roślinnych do produkcji paliw odnawialnych.

Oferta

 1. Szkolenia z zakresu metod oceny wpływu produkcji rolniczej na środowisko. 
 2. Szkolenia z zakresu organizacji gospodarstw i agrotechniki w rolnictwie ekologicznym. 
 3. Ekspertyzy z zakresu uprawy roślin na cele energetyczne. 
 4. Ekspertyzy z zakresu oceny efektywności wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.

Aparatura badawcza

 1. Automatyczny stacjonarny system do pomiaru wymiany gazowej CO2 gleby – typ ACE. 
 2. Przenośny system do pomiaru respiracji gleby SRS 1000. 
 3. SPAD-502 chlorofilometr. 
 4. Penetrometr elektroniczny. 
 5. Sonda profilowa wilgotności gleby PR2/6 wraz z czytnikiem HH2. 
 6. Próbniki żłobkowe do strefowego pobierania prób gleby. 
 7. Systemy GPS. 
 8. Automatyczny tester potencjału metanu AMPTS II. 
 9. Stanowisko do badań ciepła spalania i wartości opałowej próbek stałych. 
 10. Mikroskop cyfrowy VHX-900F (z kamerą VHX-5020 i stołowym statywem fotograficznym OP-25539).

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
dr Berbeć Adam81 4786 824
dr hab. Feledyn-Szewczyk Beata, prof. IUNG-PIB81 4786 803
Górnik Andrzej81 4786 823
prof. dr hab. Harasim Adam81 4786 805
dr hab. Jończyk Krzysztof81 4786 807
dr hab. Kopiński Jerzy81 4786 821
Kostrzewa-Kosiarska Maja81 4786 823
prof. dr hab. Krasowicz Stanisław81 4786 802
dr Madej Andrzej81 4786 809
Markowska-Strzemska Ewa81 4786 801
Markowski Andrzej (Białystok)789 282 617
Nakielska Małgorzata81 4786 806
dr Radzikowski Paweł81 4786 820
dr hab. Smagacz Janusz, prof. IUNG-PIB81 4786 804
dr hab. Stalenga Jarosław, prof. IUNG-PIB81 4786 808
mgr Witorożec Agata81 4786 822
Wolszczak Paweł81 4786 823
Woźniak Marek81 4786 823