Kierownik: 

dr hab. Krzysztof Jończyk
tel. 81 4786 807
tel. kom. 516 203 540
e-mail: kjonczyk@iung.pulawy.pl

Sekretariat: 

tel. 81 4786 801 
         

Profil badawczy Zakładu:

 1. Ocena efektów produkcyjnych i ekonomicznych oraz oddziaływania na środowisko gospodarstw o różnej intensywności i kierunkach produkcji;
 2. Określenie produkcyjnych, ekonomicznych i przyrodniczych następstw specjalizacji i koncentracji produkcji;
 3. Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji rolniczej na  środowisko  oraz  możliwości ich rozwoju w poszczególnych regionach kraju;
 4. Ocena efektów i propozycje zmian we Wspólnej Polityce Rolnej;
 5. Doskonalenie zasad agrotechniki i organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych;
 6. Wdrażanie i ocena nowych technik uprawy roli;
 7. Wdrażanie i ocena praktyk rolniczych ograniczających emisję gazów cieplarnianych;
 8. Ocena możliwości produkcji i wykorzystania surowców roślinnych do produkcji paliw odnawialnych.

Oferta

 1. Szkolenia z zakresu metod oceny wpływu produkcji rolniczej na środowisko. 
 2. Szkolenia z zakresu organizacji gospodarstw i agrotechniki w rolnictwie ekologicznym. 
 3. Ekspertyzy z zakresu uprawy roślin na cele energetyczne. 
 4. Ekspertyzy z zakresu oceny efektywności wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.

Aparatura badawcza

 1. Automatyczny stacjonarny system do pomiaru wymiany gazowej CO2 gleby – typ ACE. 
 2. Przenośny system do pomiaru respiracji gleby SRS 1000. 
 3. SPAD-502 chlorofilometr. 
 4. Penetrometr elektroniczny. 
 5. Sonda profilowa wilgotności gleby PR2/6 wraz z czytnikiem HH2. 
 6. Próbniki żłobkowe do strefowego pobierania prób gleby. 
 7. Systemy GPS. 
 8. Automatyczny tester potencjału metanu AMPTS II. 
 9. Stanowisko do badań ciepła spalania i wartości opałowej próbek stałych. 
 10. Mikroskop cyfrowy VHX-900F (z kamerą VHX-5020 i stołowym statywem fotograficznym OP-25539).

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
dr Berbeć Adam 81 4786 824
dr hab. Feledyn-Szewczyk Beata, prof. IUNG-PIB 81 4786 803
Górnik Andrzej 81 4786 805
dr hab. Jończyk Krzysztof 81 4786 807
dr hab. Kopiński Jerzy 81 4786 821
Kostrzewa-Kosiarska Maja 81 4786 823
prof. dr hab. Krasowicz Stanisław 81 4786 802
dr Madej Andrzej 81 4786 809
Markowska-Strzemska Ewa 81 4786 801
Markowski Andrzej (Białystok) 789 282 617
Nakielska Małgorzata 81 4786 806
dr Radzikowski Paweł 81 4786 820
dr hab. Smagacz Janusz, prof. IUNG-PIB 81 4786 804
dr hab. Stalenga Jarosław, prof. IUNG-PIB 81 4786 808
mgr Witorożec Agata 81 4786 822
Woźniak Marek 81 4786 823

 

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content