PROGRAM WIELOLETNI 2016-2020

„Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”

Przejdź do strony internetowej programu

PROGRAM WIELOLETNI 2016-2020„Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”

Program realizuje IUNG-PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, UP w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. IUNG PIB jest koordynatorem Programu.

Przejdź do strony internetowej programu

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content