Kierownik: 

dr Urszula Skomra
tel. 81 4786 943
tel. kom. 516 203 542
e-mail: uskomra@iung.pulawy.pl

Sekretariat:  

email: mhermanowicz@iung.pulawy.pl
tel. 81 4786 931
fax.  81 4786 932          

Profil badawczy Zakładu:

 1. Hodowla nowych odmian chmielu i tytoniu w kierunku jakości i odporności z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz biotechnologicznych i cytogenetycznych;
 2. Zastosowanie kultur tkankowych w badaniach genetycznych i biochemicznych;
 3. Badania roślin uprawnych i patogenów z użyciem technik biologii molekularnej;
 4. Diagnostyka chorób i identyfikacja patogenów;
 5. Badania jakościowe, odpornościowe i adaptacyjne dzikich gatunków i odmian zgromadzonych w kolekcji chmielu i tytoniu;
 6. Badania zawartości wybranych metabolitów wtórnych roślin z wykorzystaniem metod chromatograficznych i konduktometrycznych (alkaloidy tytoniu, kwasy goryczkowe i flawonoidy chmielu).

Oferta badań

 1. Analizy chemiczne metabolitów wtórnych chmielu i tytoniu: kwasy goryczkowe chmielu metodą HPLC oraz alkaloidy tytoniu przy użyciu GC/MS. 
 2. Konsultacje i doradztwo w zakresie produkcji chmielu i tytoniu: choroby i szkodniki, uprawa i nawożenie, integrowana ochrona roślin. 
 3. Sprzedaż nasion nowych odmian tytoniu oraz sadzonek chmielu wolnych od wirusów i wiroida utajonego. 
 4. Sekwencjonowanie i analiza fragmentów DNA przy użyciu sekwenatora kapilarnego 3500 Genetic Analyzer. 
 5. Weryfikacja tożsamości odmianowej surowca chmielowego przy użyciu analizy markerów mikrosatelitarnych DNA.

Aparatura badawcza

 1. System GC/MS: Agilent 7890A, Agilent 5975C. 
 2. Cytometr przepływowy Beckmann Coulter Cell Lab Quanta, Sysmex Partec CyFlow Cube 8.
 3. System LC/MS: Agilent 1200, Agilent 6110. 
 4. Mikroskopy: Nikon Eclipse 80i z modułem do fluorescencji, stereoskopowy Nikon C-DSD230. 
 5. Termocyklery: Rotor-Gene 6500 5-plex HRM Corbett Research, T Personal Biometra, C1000i S1000 Bio-Rad, Veriti Thermal Cycler Life Technologies. 
 6. Sekwenatory: Illumina MiSeq (NGS), 3500 Genetic Analyzer Life Technologies. 
 7. Spektrofotometr UV/Vis: Tecan Infinite 200 Pro, ND-2000 NanoDrop. 
 8. Bioanalizator: Agilent Bioanalyzer 2100. 
 9. Czytnik mikropłytek Sunrise Tecan. 
 10. Liofilizator Alpha 1-4 LD plus Christ. 
 11. Robot pipetujący Hamilton STARlet. 
 12. Ultrazamrażarki U 725 Innova New Brunswick Scientific. 
 13. Komory klimatyczne Snijders Labs MC 1750 z możliwością regulacji składu spektralnego światła, temperatury, wilgotności powietrza i stężenia CO2.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
mgr Agacka-Mołdoch Monika 81 4786 941
prof. dr hab. Berbeć Apoloniusz 81 4786 942
mgr Czarnecka Diana 81 4786 934
dr Czubacka Anna 81 4786 933
mgr Depta Anna 81 4786 935
prof. dr hab. Doroszewska Teresa 81 4786 930
inż. Hermanowicz Małgorzata 81 4786 931
Izdebska Ewa 81 4786 948, 944
mgr Kawka-Lipińska Magdalena 81 4786 934
dr Korbecka-Glinka Grażyna 81 4786 935
mgr Koziara-Ciupa Marta 81 4786 930
Mierzwa Mariola 81 4786 948, 944
mgr Olszak-Przybyś Hanna 81 4786 941
dr Przybyś Marcin 81 4786 934
dr Skomra Urszula 81 4786 943
inż. Sołtysiak Barbara 81 4786 931, 948, 944
dr Trojak-Goluch Anna 81 4786 933
Wójtowicz Karol 81 4786 948, 944

Przejdź do strony zakładu

Skip to content