Dyrektor RZD Żelisławki: mgr inż. Sławomir Żur

Kontakt:
RZD Żelisławki
ul. Pałacowa 2, 83-032 Pszczółki
tel./fax 58 682 91 35 lub 58 682 95 82
e-mail: RZD.Zelislawki@iung.pulawy.pl

Zakład zlokalizowany jest w gminie Pszczółki (woj. pomorskie) na obszarze Pojezierza Kaszubskiego (u zbiegu 3 mezoregionów: Pojezierza Starogardzkiego, Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego). Rzeźba terenu falista z niewielkimi spadkami i lokalnie głębokimi dolinami.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Żelisławek jest dość korzystna dla produkcji rolniczej. Badania wskazują, że zakład prowadzi działalność w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością susz i zdecydowanie ujemnym bilansem wodnym w okresie wegetacji roślin. Grunty orne zajmują 95% powierzchni użytków rolnych o znacznej mozaikowatości pokrywy glebowej, z dominacją gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych. Przeważają gleby kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego (głównie klasy IIIb i IVa).

Żelisławki są gospodarstwem bezinwentarzowym, o jednokierunkowym nastawieniu na produkcję zbóż. W ostatnich latach udział zbóż w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 58%. W strukturze zasiewów zboża zajmują ok. 70% powierzchni. Uprawia się głównie pszenicę ozimą, pszenżyto ozime i jęczmień jary, a także rzepak ozimy i burak cukrowy. W ostatnich latach plon ziarna zbóż kształtował się na poziomie 6,6 t∙ha-1, a plony korzeni buraka cukrowego przeciętnie 78 t∙ha-1. Poziom nawożenia mineralnego wynosił średnio 260 kg NPK∙ha-1 UR. 

W zakładzie, oprócz produkcji rolniczej i doświadczeń polowych, prowadzi się badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto wykonywane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (6 wdrożeń praktyk niskoemisyjnych). 

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content