Dyrektor RZD Żelisławki: mgr inż. Sławomir Żur

Kontakt:
RZD Żelisławki
ul. Pałacowa 5, 83-032 Pszczółki
tel./fax 58 682 91 35 lub 58 682 95 82
e-mail: RZD.Zelislawki@iung.pulawy.pl

Zakład zlokalizowany jest w gminie Pszczółki (woj. pomorskie) na obszarze Pojezierza Kaszubskiego (u zbiegu 3 mezoregionów: Pojezierza Starogardzkiego, Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego). Rzeźba terenu falista z niewielkimi spadkami i lokalnie głębokimi dolinami.

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Żelisławek jest dość korzystna dla produkcji rolniczej. Badania wskazują, że zakład prowadzi działalność w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością susz i zdecydowanie ujemnym bilansem wodnym w okresie wegetacji roślin. Grunty orne zajmują 95% powierzchni użytków rolnych o znacznej mozaikowatości pokrywy glebowej, z dominacją gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych. Przeważają gleby kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego (głównie klasy IIIb i IVa).

Żelisławki są gospodarstwem bezinwentarzowym, o jednokierunkowym nastawieniu na produkcję zbóż. W ostatnich latach udział zbóż w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 58%. W strukturze zasiewów zboża zajmują ok. 70% powierzchni. Uprawia się głównie pszenicę ozimą, pszenżyto ozime i jęczmień jary, a także rzepak ozimy i burak cukrowy. W ostatnich latach plon ziarna zbóż kształtował się na poziomie 6,6 t∙ha-1, a plony korzeni buraka cukrowego przeciętnie 78 t∙ha-1. Poziom nawożenia mineralnego wynosił średnio 260 kg NPK∙ha-1 UR. 

W zakładzie, oprócz produkcji rolniczej i doświadczeń polowych, prowadzi się badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej. Ponadto wykonywane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (6 wdrożeń praktyk niskoemisyjnych). 

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Skip to content