Kierownik

mgr Iwona Oczkowska
tel. 81 4786 980
tel. kom. 509 921 947
e-mail: Iwona.Oczkowska@iung.pulawy.pl

Sekretariat:

Tel. 81 4786 970

Zakres działalności działu:

 1. Prowadzenie całokształtu prac związanych z obsługi administracyjną i techniczną Instytutu;
 2. Przyjmowanie i ekspedycja poczty;
 3. Działalność socjalna i usługowa na rzecz pracowników;
 4. Utrzymywanie estetyki i porządku w zespole pałacowo-parkowym oraz części ogólnodostępnej budynku pałacowego, terenach przyległych (ulice i place);
 5. Zabezpieczanie potrzeb transportowych;
 6. Prowadzenie procedury najmu pomieszczeń w siedzibie Instytutu oraz nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów najmu;
 7. Dozór i ochrona mienia Instytutu;
 8. Odpłatne prace usługowe;
 9. Zapewnianie obsługi technicznej i infrastrukturalnej dla kongresów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń upowszechnieniowo-promocyjnych oraz kulturalnych zlecanych przez Instytut lub inne jednostki administracyjne i gospodarcze;
 10. Opracowywanie planów zaopatrzeniowych Instytutu oraz zabezpieczanie prawidłowego działania środków łączności i transportu;
 11. Prowadzenie negocjacji cen i opłat z dostawcami mediów oraz dokonywanie aktualizacji zawartych umów.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Backiel Marcin
Barnaś Małgorzata81 4786 850
Baryłka Monika81 4786 983
Kiljanek Tadeusz81 4786 986
Mrozek-Bąk Magdalena81 4786 970
Nowak Iwona81 4786 983
Nowacka-Zaborska Joanna81 4786 974
Oczkowska Iwona81 4786 980
Pawelec Krystyna81 4786 850
Próchniak Bartłomiej81 4786 986
Sułek Łukasz81 4786 986
Śwital Agnieszka81 4786 971
Tomaszewski Kazimierz81 4786 986
Woźniak Marian81 4786 986
Skip to content