Kierownik

mgr Agnieszka Bartuzi
tel. 81 4786 980
tel. kom. 509 921 947
e-mail: Agnieszka.Bartuzi@iung.pulawy.pl

Sekretariat:

Tel. 81 4786 970

Zakres działalności działu:

  1. Prowadzenie całokształtu prac związanych z obsługi administracyjną i techniczną Instytutu;
  2. Przyjmowanie i ekspedycja poczty;
  3. Działalność socjalna i usługowa na rzecz pracowników;
  4. Utrzymywanie estetyki i porządku w zespole pałacowo-parkowym oraz części ogólnodostępnej budynku pałacowego, terenach przyległych (ulice i place);
  5. Zabezpieczanie potrzeb transportowych;
  6. Prowadzenie procedury najmu pomieszczeń w siedzibie Instytutu oraz nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów najmu;
  7. Dozór i ochrona mienia Instytutu;
  8. Odpłatne prace usługowe;
  9. Zapewnianie obsługi technicznej i infrastrukturalnej dla kongresów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń upowszechnieniowo-promocyjnych oraz kulturalnych zlecanych przez Instytut lub inne jednostki administracyjne i gospodarcze;
  10. Opracowywanie planów zaopatrzeniowych Instytutu oraz zabezpieczanie prawidłowego działania środków łączności i transportu;
  11. Prowadzenie negocjacji cen i opłat z dostawcami mediów oraz dokonywanie aktualizacji zawartych umów.

Dane kontaktowe

Pracownicy Nr telefonu stacjonarnego
Backiel Marcin  
Barnaś Małgorzata 81 4786 850
Baryłka Monika 81 4786 983
Kiljanek Tadeusz 81 4786 986
Mrozek-Bąk Magdalena 81 4786 970
Nowak Iwona 81 4786 983
Nowacka-Zaborska Joanna 81 4786 974
Oczkowska Iwona 81 4786 980
Pawelec Krystyna 81 4786 850
Próchniak Bartłomiej 81 4786 986
Sułek Łukasz 81 4786 986
Śwital Agnieszka 81 4786 971
Tomaszewski Kazimierz 81 4786 986
Woźniak Marian 81 4786 986

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content