Dyrektor RZD Wierzbno: mgr inż. Jarosław Koźlicki

Kontakt:
RZD Wierzbno
Wierzbno 10, 66-340 Przytoczna
tel./fax: 95 749 35 93 lub 51 874 97 97
e-mail: RZD.Wierzbno@iung.pulawy.pl

Zakład położony jest w gminie Przytoczna (woj. lubuskie), na Pojezierzu Poznańskim. Rzeźba terenu lekko falista. Produkcja rolnicza jest prowadzona w trudnych warunkach siedliskowych i organizacyjnych, bowiem zakład gospodaruje na glebach słabych (lekkie i bardzo lekkie, głównie kl. V i VI) o niekorzystnym ukształtowaniu rozłogu pól uprawnych (duże rozczłonkowanie). Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Wierzbna jest mało korzystna również ze względu na dużą częstotliwość występowania susz. Grunty orne w użytkowaniu zajmują 82% powierzchni użytków rolnych i cechują się dużą mozaikowatością pokrywy glebowej; dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne, należące głównie do kompleksów żytniego słabego i żytniego najsłabszego (6 i 7). Bardzo lekkie gleby tych kompleksów są podatne na erozję wietrzną. 

Wierzbno prowadzi gospodarkę dwukierunkową w zakresie uprawy zbóż (ok. 95% w strukturze zasiewów, głównie żyto, pszenżyto ozime i owies) oraz wylęgu piskląt i produkcji drobiu (brojlery). W ostatnich latach zboża plonowały na poziomie ok. 3,7 t∙ha-1. Nawożenie mineralne jest na dość niskim poziomie, zbliżonym do ok. 180 kg NPK ∙ha-1 UR. Planując rozwój zakładu w aspekcie związanym z uprawą tak słabych gleb, w celu poprawy wyniku finansowego brana jest pod uwagę alternatywa rozwinięcia działalności związanej z produkcją kurcząt brojlerowskich. 

Oprócz działalności produkcyjnej RZD Wierzbno realizuje badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (żyto ozime, pszenżyto ozime) oraz analizy działalności gospodarczej całego zakładu. Prowadzi również prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (3 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych). 

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content