Dyrektor RZD „Kępa”: mgr inż. Sławomir Jurak

Kontakt:
RZD Puławy – „Kępa”
ul. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy
tel./fax: 81 887 70 19 lub 603 401 306
e-mail: RZD.Kepa@iung.pulawy.pl
https://www.facebook.com/rzdkepa/

Gospodarstwa RZD „Kępa”

RZD Kępa-Puławy jest wieloobiektową jednostką doświadczalną, aktualnie składającą się z 4 gospodarstw (Kępa zwana dalej Mokradki, Osiny, Sadłowice, Pulki) i lasu Ruda. Kępa i Sadłowice położone są w gminie Puławy, Osiny na terenie gminy Żyrzyn, a Pulki w gminie Końskowola (wszystkie w woj. lubelskim). Gospodarstwo Kępa (Mokradki) jest najstarszym (1878 r.) obiektem doświadczalnym w Polsce. Rzeźba terenu wszystkich obiektów na ogół płaska, a pokrywa glebowa o dużym zróżnicowaniu.

Grunty rolne Kępy i Sadłowic położone są w dolinie Wisły (obręb Małopolskiego Przełomu Wisły), głównie na średnich madach. Gospodarstwo Osiny leży w obrębie Wysoczyzny Lubelskiej, na obszarze o zróżnicowanej rzeźbie i pokrywie glebowej z dominacją gleb bielicowych (ok. 80% obszaru) i ze znacznym udziałem czarnych ziem. Gospodarstwo Pulki położone jest u zbiegu 3 mezoregionów: Małopolskiego Przełomu Wisły, Wysoczyzny Lubelskiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego, na glebach lekkich. Warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji roślin w RZD Kępa-Puławy są dość suche z wyraźnie ujemnym bilansem wodnym.

RZD Kępa-Puławy o strukturze wieloobiektowej i zróżnicowanych warunkach glebowych prowadzi wielokierunkową produkcję roślinną ze zbożami jako wyróżniającą się gałęzią główną. Prowadzona jest uprawa zbóż (pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, żyto ozime, owies), kukurydzy na ziarno, rzepaku ozimego i jarego. Udział zbóż w zasiewach wynosi około 70%, a plony ziarna przekraczają 5 t∙ha-1. Ponadto prowadzone są plantacje trwałe: chmiel i sad (Kępa) oraz wierzba (Sadłowice). W ostatnich latach udział zbóż w wartości produkcji towarowej brutto wynosił średnio 40%. Poziom nawożenia mineralnego był zbliżony do 280 kg NPK∙ha-1 UR. W  Osinach podjęto się także chowu bydła mięsnego rasy Angus. 

Dwa gospodarstwa – Kępa i Osiny, oprócz towarowej produkcji rolniczej, prowadzą również działalność w zakresie doświadczalnictwa polowego. Ponadto RZD Kępa-Puławy realizuje badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy) oraz przeprowadza analizy działalności gospodarczej całego zakładu. Realizowane są także prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (wdrożenia praktyk niskoemisyjnych – 3 na Kępie i 5 w Osinach).

Pozostałe Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB: link

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Skip to content