W puławskiej placówce naukowej od blisko stu lat prowadzimy hodowlę odmian tytoniu na potrzeby polskich plantatorów. Prace hodowlane i nasiennictwo  wspiera nasza własna kolekcja odmian i linii hodowlanych z całego świata, a także kolekcja dzikich gatunków tytoniu. Materiałów wyjściowych do hodowli dostarczają prowadzone równolegle badania genetyczne, biotechnologiczne i molekularne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu oraz przy udziale zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych.

Tytoń_1

Staramy się by uzyskane przez nas odmiany wykazywały odporność bądź tolerancję na najgroźniejsze gospodarczo choroby tytoniu. Stosowaną strategią jest piramidyzacja genów odporności na ten sam patogen bądź łączenie odporności na różne patogeny w jednej odmianie. Genetycznie uwarunkowana odporność naszych odmian umożliwia produkcję tytoniu w warunkach silnej presji ze strony patogenów i jednocześnie uzyskanie zadowalających korzyści ekonomicznych w gospodarstwie.

tytoń_3
tytoń_2

Na sezon 2024 oferujemy nasiona następujących odmian:

Wśród oferowanych odmian są między innymi kreacje odporne na czarną zgniliznę korzeni, nekrotyczny szczep wirusa Y ziemniaka. Odmiany nie są modyfikowane genetycznie (tj. nie zawierają obcych genów).

Lp Nazwa Skrócony opis Opis
1 VRG 2* sprawdzona, wierna w plonowaniu, zbliżona do dawnej Wiślicy opis odmiany
2 VRG 4* zbliżona do Wiślicy, umiarkowanie późna opis odmiany
3 WG 15t zbliżona do Wiślicy, mało podatna na mączniak rzekomy opis odmiany
4 VRG 5 TL wysoko plonująca, toleruje okresowy nadmiar wody opis odmiany
5 VRG10 TL* dynamicznie rosnąca, wysoko plonująca, na trudne warunki uprawy opis odmiany
6 WIGOLA doskonalsza wersja Wiślicy, z dużym udziałem najlepszych klas wykupowych w plonie opis odmiany
7 HAMAR Uzyskana na bazie amerykańskiej odmiany TN 90, odporna na brunatnienie nerwów tytoniu opis odmiany
8 Medea Odmiana wywodząca się od odmiany Wiślica opis odmiany

* W przypadku odmian VRG 2, VRG 4, VRG 10 TL dostępne są również nasiona otoczkowane


Porównanie plonowania odmian tytoniu hodowli IUNG-PIB w warunkach wystąpienia suszy w roku 2015 oraz w latach 2015-2019


Kontakt:

Dodatkowe informacje i konsultacje na temat odmian tytoniu:
tel. 814 786 931 (inż. Małgorzata Hermanowicz)
tel. 814 786 942 (prof. Apoloniusz Berbeć)
tel. 814 786 933 (dr hab. Anna Trojak-Goluch)
Zamówienia nasion: tel. 814 786 931; (inż. Małgorzata Hermanowicz) Malgorzata.Hermanowicz@iung.pulawy.pl

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content